از آنجا که رویکرد اهمیت انتقال ویروس کرونا به رخ شخص به شخص و از رویه ریزقطرات تنفسی ناشی از سرفه و عطسه شخص مبتلا است، به کارگیری از ماسک به وسیله شخص آلوده و کثیف می تواند از پخش شدن ویروس توسط او پرهیز کند. عددی که در جلوی صحبت N آمده میباشد مقدار اثر گزیده همین فرآورده را در جلوگیری از ورود آلودگی به دستگاه تنفسی نشان می دهد. این ماسک ها به عامل داشتن سوپاپ، هوای بازدم شما را به بیرون انتقال می دهند و شما به راحتی نفس می کشید. چنانچه بیماری کرونا در ناحیه شما شیوع گستردهای دارد، می بایست از ماسک پارچهای در کل محیطهای عمومی که فاصلهگیری اجتماعی در آنها سخت است و یا در فضاهای عمومی بسته، استفاده کرد. اشخاصی که نمیتوانند بدون استفاده از یاری ماسک را از صورتشان بردارند، شامل نوزادان و کودکان خردسال و همچنین اشخاصی که مبتلا سختی تنفس هستند، نباید از ماسک به کارگیری کنند. • حرکت را محدود کرده و فضای مشترک را به دستکم برسانید. یک عدد از این ماسک ها ماسک N۹۵ است، همین نوع ماسک توان بالایی در دوری از ورود ذرات ریزمیکروبی و آلوده و کثیف به دستگاه تنفس دارا‌هستند فقط برای استفاده فن ای در بیمارستان و مرکز ها درمانی تنظیم شده است، چون پرسنل بیمارستانی در معرض خطر مضاعف بیشتری از عموم جامعه میباشند عدد ۹۵ در همین گونه از ماسک (N۹۵) نیز بدین معناست که این ماسک حاذق می باشد دست کم ۹۵ % ذرات مهم اندازە ۰.۳ میکرون را حذف کند. ماسک R99 : ماسک مناسب به جهت ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون دارای فیلتراسیون 99 درصد. • ماسک را اصلی به کار گیری از تکنیک مطلوب بردارید: قسمت جلوی ماسک را لمس نکنید بلکه آن را از پشت گشوده کنید. در ارتفاع یک سری ماه اولیه همهگیری، کارشناسان بهداشت عموم مردم را از خرید ماسکهای N۹۵ منصرف کردند، زیرا متخصصان طبابت کلیدی کمبود تجهیزات حفاظت شخصی مواجه بودند؛ اما در اکنون حاضر ماههای متعددی از زمانی که عرضه N۹۵ با مشکل مواجه شده است، میگذرد. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ماسک سه لایه ضد حساسیت بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر