4.باز نیز نظیر گزینه سوم، روزگار زیادی را صرف شکار معایب و سوراخ های مکتوب نکنید! البته همین موضوع در اکنون حاضر به جامعه دانشجویان بیشترین زخم را می زند و متاسفانه سرانه مطالعه دانشجویان ما آمار مهربانی را نشان نمی دهد.و این موضوع جزء مسائلی هست که می بایست بررسی شده و در صدد از بین بردن آن بر بیاییم و حقیقت نگران کننده ای که وجود داراست همین می باشد که در دانشگاه های ما کلیدی همگی ی کمبود امکانات کتابخانه ای فقدان کتابخوان عمده از نبود کتابخانه به چشم می خورد و حتی کتابخانه های ریز و غیر مجهز هم جز در روز های امتحانات به هم ریخته نمی شود. بعضی از سرفصلهای این زمان آموزشی شامل هوش مصنوعی چیست، ادله هوشمند، جستجوهای ناآگاهانه، جستجوهای آگاهانه، مسائل ارضای محدودیت و بازیها است. از گزاره دیگر سرفصلهای زمان آموزشی هوش مصنوعی تکمیلی میتوان به حل مساله از طرز جستجو، جستجوهای آگاهانه، الگوریتم های جستجوی محلی، مسائل ارضای محدودیت، جستجوی خصمانه، منطق مرتبه اول و سایر موردها اشاره کرد. بعضا از سرفصلهای همین عصر آموزشی شامل مروری بر سؤالات تشریحی و کنکوری گونه های عاملهای هوشمند، مروری بر سؤالات تألیفی، تشریحی و تستهای کنکور روشهای جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه و سایر موردها است. بعضا از سرفصلها و رئوس مطالب این عصر شامل مقدمه، شناخت مهم بسته NumPy، شناخت حیاتی بسته Pandas، رسم دادهها، شناخت مقدماتی با مباحث آماری و سایر موارد است. تمامی این کارها برای جلب رضایت عمده مشتری انجام میشود. همین تارنما اساسی طراحی مناسب برای دسترسی سرعت بالا به حجم انبوه داده ها دوچندان موفق کار کرده است. منطق گزارهای در محیطهای نامتناهی مقیاسپذیر نیستند، زیرا همین منطق، فاقد توان بیان به جهت مقابله کوتاه کلیدی زمان، فضا و الگوهای جهانی از روابط میان اشیاء است. یکی از دیگر از دورههای آموزشی مطلوب برای یادگیری درس هوش تصنعی و مصنوعی ، عصر «آموزش هوش تصنعیکتاب دانشگاهی هنر تکمیلی» فرادرس است. تقریباً تمام سرفصلهای درس هوش تصنعی و مصنوعی و مکتوب هوش مصنوعی راسل و نورویگ در این عصر پوشش دیتا شده است. همین زمان آموزشی برای آن نوع از دانشجویان و فارغالتحصیلان مدت زمان کارشناسی رشتههای کامپیوتر و بقیه رشتهها مطلوب می باشد که قصد دارند برای آزمون محل ورود کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی مهیا شوند. همینطور دانشجویان و فارغالتحصیلانی که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی را دارند نیز میتوانند از محتوای زمان آموزشی هوش مصنوعی – مقدماتی به کار گیری کنند.

ایندکسر