شما هم احتمالا بارها همین تجربه را داشتهاید که سرگرم انجام کاری با کامپیوتر فردی خویش می باشید و ناگهان الکتریسیته جدا میشود. هنگامی که برق نتورک انقطاع گردد و مسیر باتری فعال شود، اینورتر فعالیت اصلی خویش را انجام داده و اصلی تبدیل جریان مستقیم باتری به جریان متناوب، الکتریسیته لازم موردنیاز خروجی را تامین میکند. خوابیدن خط تولید می تواند سبب ساز به وجود وارد شدن ضررهای اقتصادی فراوانی برای کارخانه شده و بخش اعظمی از برنامهریزهای آن را دچار بینظمی کند. چرا که همین مسئله ممکن است خسارات اقتصادی و حتی جانی بسیاری در پی داشته باشد که هیچوقت قابل جبران نخواهند بود. لذا در شرایطی‌که فکر میکنید که امنیت کسب و عمل و یا این که مرکز زیر مدیر شما به عمل مداوم دوربینهای مداربسته بستگی دارد، بهتر است در سریعترین زمان، برای تهیه یک دستگاه UPS مطلوب جهت تامین برق واجب برنامهریزی نمایید. ذکر این نکته ضروریست که اگر در سازمان شما سرور های سبیار حساسی وجود دارد و از طرفی نوسانات برقی هم در منطقه شما وجود دارد، پیشنهاد می شود علاوه بر یو پی اس اقدام به خرید کردن استابلایزر هم بکنید. لذا واجب می باشد که این مواد مسلما هموارد در یخچالها و سردخانهها، به بدور از گرما مراقبت شوند. به طور کلی در کل موقعی که ممکن است قطعی الکتریسیته شبکه، باعث ایجاد زخم به دستگاه های گرانقیمت، ایجاد نقص‌ در پروسه انجام کارهای مهم و یا این که از دست رفتن منابع و دیتاها اهمیت گردد، نیاز می باشد که برای تامین برق اضطراری قطعا از یو پی اس استفاده شود. همین اینورتر همواره در حالا فعالیت است. در شرایط معمولی که مسیر بای پس فعال است، اینورتر به صورت شارژر فعالیت کرده و سبب تبدیل جریان متناوب به مستقیم و شارژ باتری میشود. در موقعیت وضعیت مانا، مبدل دلتا این اجازه را به یو پی اس میدهد که اقتدار را مهم بازده بزرگتری نسبت به یو پی اس حساس تبدیل دومرحلهای تحویل دهد. یک یو پی اس به طور معمول به جهت محافظت از دشوار افزار مثل رایانه ها، مرکز ها داده، تجهیزات ارتباطات مخابراتی و یا سایر تجهیزات الکتریکی به کارگیری می شود، در حالی که یک خلل الکتریسیته غیرمنتظره می تواند صدمات، تلفات، ایراد در به دست آوردن و کار جدی و یا این که از دست رفتن دیتا ها را تولید کند. علاوه بر این، در سایر مواردی که قطعی برق و از کار افتادن دستگاهها ممکن می باشد سبب ساز ایجاد هزینه و یا این که اتلاف زمان و نیروی کار گردد، هم خوب تر است از یک دستگاه UPS به عنوان منبع تامین الکتریسیته چگونه از یو پی اس به کارگیری کنیم لازم به کار گیری گردد.

ایندکسر