فشار وارد شده به مدار روغن در سیستم هیدرولیک بخش عمده نیروی لازم برای فرمان دادن به چرخها در خودرو را تأمین می نماید و منجر میگردد تا وجود سیستم هیدرولیک امر منجر روانتر شدن فرمانپذیری چرخها به وسیله راننده شود. ولی در سیستم های صنعتی تأمین اقتدار به وسیله الکترو موتور شکل می گیرد. به این استدلال وجود شیرهای در اختیار گرفتن فشار (فشارشکن) در هر مدار هیدرولیکی تنظیم فشار شکن هیدرولیک ناخواسته میباشد. شیرهای کنترل جریان اصلی سیگنال فارغ از پسخور در مواقعی که در اختیار گرفتن سرعت واجب نباشد آیتم به کار گیری قرار میگیرند. شیرهای کنترل فشار مهم سیگنال پسخور به منظور ایجاد یک جریان اثبات استفاد میشوند. 2- فشارشکن های Pilot Operated که مناسب دبی های بالا بوده و بعلت ساختار طراحی آن حیاتی اعتنا و حساسیت بالاتری نسبت به شیرهای در دست گرفتن فشار Direct می باشند. یک سیستم هیدرولیک در مقایسه اهمیت گونه های مکانیکی مشابه، قطعات متحرک کمتری دارد دوچندان ساده و کارآمد می باشد و اهمیت انتقال روغن توسط خطوط انتقال به هر نقطه آیتم حیث می خطی یا دورانی اهمیت قدرت بالا و در اختیار گرفتن مطلوب دست یافت. همگانی است، ساخت افت فشار در سیستم میباشد که به جهت خودداری از افت فشار، می توان از فلو در اختیار گرفتن های مهم جبرانکننده فشار استفاده کرد. در این صورت، کابین بالابر حساس رسیدن به این نقاط، دقیقاً در نقطه تعیینشده توقف خواهد کرد. در ضمن ابزارهای هیدرولیکی نظیر ضربه گیرها بگونهای طراحی شدهاند که ارتقاء فشار را در اختیار گرفتن کرده و همچنین ضربههای هیدرولیکی را در سیستم کمتر میدهند. شیر در اختیار گرفتن جریان اساسی باز و بسته نمودن یک گلویی، مسیر عبور روغن را گشوده یا بسته مینماید. در نتیجه روغن اضافی از روش همین فلوکنترل به مخزن باز میگردد. این نوع شیرها که از آن‌ها به تیتر فشارشکن نیز اسم برده میشود، سیستم را در برابر فشار بالایی که به واسطه کمتر سیال و بسیار شدن حجم ناگهانی جریان که به ادله باز و یا بسته شدن شیرها ایجاد می گردد نگهداری میکند. اما در موقع بیان اسم شیر، شرایط موضع ساکن شدن شیر نیز بیان میشود. نام شیر بستگی به تعداد موضع‌ها سوئیچی و تعداد دهانههای آن شیر دارد. همین شیر کلیدی فشار به سمت پایین فعال می‌گردد و هرچه فشار به دیسک تنظیم، فشار شیر بیشتر شود کارایی در بستهشدن، سریعتر می باشد. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد انواع شیر فشار شکن هیدرولیک لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر