پیستون کوچکتر صرفاً یک راهنمای مکانیکی است. در یک استوانه کوچک به تیتر یک راهنمای تنه رینگ پیستون ژاپن حرکت می کند. اما در وسیلههایی نظیر موتور سیکلت های ریز و ماشین های چمن زنی زیاد چشم میشوند. ولی موتور سیکلت هارلی داویدسون موتور ۲ سیلندر به رخ v دارد. همین ترتیب به موتور کمک می‌کند تا نرمتر و اهمیت صدای کمتری کار کنند. حلقه پیستون یک واشر قابل انبساط چاکدار است، که برای ساخت آب بند فی مابین پیستون و جداره سیلندر به کار می­رود. به‌این معنا که تکه هایی از بدنه پیستون آنقدر داغ شده اند که بصورت پولکهای رشته رشته در آمده اند و اگر این موتور به جهت مدت طولانی مورد استفاده قرار بگیرد ممکن است لکه های داغ بر آن تولید شدن و می تواند منجر سوراخ شدن گوشه ای که بطرف خروج دود قرار دارد شود و در نهایت به از فعالیت افتادن موتور منجر شود . این موتورها به طور معمول از پیستون های crosshead استعمال می کنند. همین جور موتورها چون فقط یک پیستون دارند -و پیستون دیگری وجود ندارد که لرزش آن را خنثی کند- غالبا سر و صدای زیادی ساخت میکنند. سیلندرها در موتور طوری چیده شدهاند که یکی از پس از دیگری یا این که به شکل دوتایی مرحلهٔ احتراق را بگذرانند. پس زمانی میشنوید که موتور یک خودروی ۲ لیتری است، یعنی ۲ لیتر هوا در آن میگنجد. زمانی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و چنانچه به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال مضاعف سوپاپ اهمیت تراز رویی پیستون برخورد می‌نماید و غیر از شکسته شدن خود سوپاپ سبب آسیب دیدن پیستون نیز میشود. خب، می بایست بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و روشن میباشد که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آنان کنار هم تاثیر متعددی بر بر روی قدرت اتومبیل خواهد داشت. پیستون اتومبیل از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود ۴۵۰/۰ کیلو گرم (۱پوند)است.دامنه یا نصیب پایین پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کاهش یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. هرگونه بیاحترامی به کاربران، مدیران یا اشخصا حقیقی و حقوقی دیگر ممنوع است.10. 2. به کارگیری از روغن موتور نادرست و یا نامرغوب.

ایندکسر