کلیدی وجود ندارد چه ماشینی در کنارشان است، بامو ۵۲۸i باشد یا همین که مرسدسبنز C ۳۵۰ یا این که هیوندای جنسیس کوپه، این که عزم مینمایند همین ماشینها را در آینه میبینند. حساس وجود آنکه این سری موتور توان آنچنانی نسبت به BP ندارد ولی در جایگاه و کلاس خویش می تواند حرفایی به جهت گفتن داشته باشد . برتری فنی در مقایسه اهمیت پارس حتی بر روی ورقه نیز مشخص است، چرا که کلیدی 42 اسب بخار قدرت بیشتر است، اما می بایست طولانی خیس وزن را در حیث گرفت. برای برداشتن رسوبات مومی صورت در بدنه روزنه گاز نیز می بایست آن را تمیز کرد. در اتومبیل هایی که بوش سیلندر متصل به بدنه سیلندر وجود ندارد یک حسنی که دارااست سیلندر خودرو در هر توشه تعمیر موتور لزوما گزینه هدف قرار نگرفته و نیازی به سایز زدن یا این که تراش باطن بوش سیلندر نمی باشد و این حسن را دارد که پیستون آن مدام استاندار باقی خواهد ماند. نکته اهمیت در آیتم پیستون تیپ 5 همین است که عدم انتخاب سایز مطلوب در سیلندر موتور TU5 سبب ساز به وجود وارد شدن خط ها و حاشیه هایی در داخل سیلندر شده و چنانچه محصول پیستون و رینگ TU5 مطلوب نباشد، پس از مدت کوتاهی از تعمیر موتور دوباره در گیر ایراد خواهند حلقه پیستون 206 tu5 شد. حتمی به ذکر است که بوش سیلندر، حلقه و پیستون در کنار یکدیگر فعالیت می نمایند و خرابی یک از همین قطعات، موجب بروز ایراداتی به جهت دو قطعه دیگر خواهد شد؛ این قطعات منجر ساز انفجار بنزین و در نهایت کار کردن ماشین می شوند و نیروی به دست آمده از این انفجار را به شاطون و میل لنگ انتقال می دهند. همین فرآورده به جهت خودروی پژو405 ،پرشیا وسمند طراحی شده است و باتوجه به اطلاعات کمپانی سازنده قدمت موثر آن پس از 80000 کیلومتر پیمایش اتومبیل است. حلقه پیستون از وارد شدن روغن موتور به محیط احتراق پرهیز می کند؛ اگر همین قطعه نباشد، روغن موتور به محیط احتراق وارد می شود و در غایت موتور ماشین به روغن سوزی می افتد. پیستون در سیلندر بایستی بتواند آزادانه حرکت داشته باشد و دچار ساییدگی و اصطکاک نشود. درحقیقت می قدرت گفت،درهدرز به جهت هر سیلندر یک خروجی اختصاصی بفرد در نظر گرفته شده تا فورا پس از اشتعال و بالاآمدن پیستون در سیلندر،گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت موجود در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج شده و نسبت به مانیفلد چدنی معمولی،این عمل سریعتر و آسانتر انجام می شود که اما در خنکسازی موتور هم بی اثر گذاری نیست. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بخش اعظم در گزینه پیستون و سوپاپ لطفا به تماشا از وب سایت پیستون لیفان x60 ما.

ایندکسر