در ادامه این مطلب حساس طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کار گیری از آن آشنا خوا‌هیم شد. عمدتاً جهت دارای ارتباط ساختنِ لاینِ اصلیِ نتورک هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ نتورک خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) استفاده می گردد که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود. عمدتا جهت دارای ربط ساختن خط مهم نتورک هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از اشکال نتورک خرطومی (فلکسیبل) به کار گیری می شود که بهوسیله بست و چسب هوابندی از هر دو سو هوابندی میشود. جهت انتقال هوا توسط روزنه خطی یا دریچه های اهمیت طول بلند از پلنیوم باکس استعمال می شود. جهت ارتقاء زیبایی محفظه داخلی ساختمانهای چند طبقه بایستی از سیستم هوارسانی استفده شود. باکس توزیع هوا از محصول ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر مبنا حالت فضای سقف کاذب و همچنین ارتفاع و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. جهت پرهیز از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و دوری از تبادلِ دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از انتشارِ صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری استفاده میشود. به مراد هوا دهی یکنواخت به دریچه ها اهمیت ارتفاع بلند اصلی کاربرد دکوراتیو از پلنیوم باکس استعمال می شود. قابلیتها: از آنجا که دریچه های خطی اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا کار می شوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای خرید پلنیوم باکس روزنه وجود ندارد. نکته حساس در کاهش ارزش خرید کردن پلانیوم باکس، تهیه و تنظیم مستقیم آن از مرکزها ساخت آن است. بها لحظهای و بهروز آلیاژ مصرفی در تولید پلنیوم باکس هم زیاد تاثیرگذار است.

ایندکسر