در برابر ضربات و شوک های خارجی مقاومت خوبی دارد. تازمانیکه فشار داخل دو ورودی برابر باشد، هیچ اتفاقی صورت نمی دهد و به محض این‌که فشار در ورودی فشار بالا بیشتر شود، دیافراگم به نصیب ناچیز فشار رفته و شفت و یا پیستون را به سمت سوئیچ حرکت می دهد و بدنبال آن سوئیچ نیز سیگنال الکتریکی اضطراری را به محل گزینه حیث صادر می کند. در همین نوع از کنترلر، از یک دیافراگم الاستومتری استعمال میگردد که باعث حرکت پیستون می‌شود و این پیستون زبانه سوئیچ را حرکت میدهد. همین سوئیچ شامل یک کپسول، دم، لوله بوردون، دیافراگم یا پیستون است. در مقاله پرشر سوئیچ چیست از وب سایت شرکت سرماسازان ایران، در ابتدا همین قطعه را تحلیل میکنیم و توضیحاتی در موردش خوا هیم اعطا کرد و بعد پرشر سوئیچ دانفوس را معرفی خوا هیم کرد. مقدار همین محدوده یک عدد از مهمترین عواملی میباشد که به جهت انتخاب همین قطعه می بایست در حیث داشته باشید. به عنوان مثال، لازم می باشد حداکثر فشاری را که در چرخه به وجود میآید تحلیل نمایید تا بتوانید قطعه قابل قبولی را گزینش کرد که بتواند فارغ از هیچ مشکلی تا آن محدوده فشار عمل کند. در نتیجه هنگامی که به جهت خود سوئیچ طراحی می نمایید به موقعیت آب و هوایی محل کارگزاشتن پرشر سوئیچ خویش توجه کنید. چرا که غالبا بعلت رسوبات املاح موجود در آب مسیر لوله سوئیچ مسدود میشود و عملکرد ان را مختل میکند. همان طور که از اسم پرشر سوئیچ میتوانید حدس بزنید، این تجهیزات حیاتی برای در اختیار گرفتن فشار استفاده میگردد و در همین زمینه نقشی مهم و مهم دارد. از لحاظ الکتریکی و مکانیکی پرشر سوئیچ برند المنت ایمنی بالایی دارد. سوئیچ های طراحی شده جهت به کارگیری در نواحی خطر آفرین دارای گاز اشتعال پذیر اساسی محفظه ها و کپسول هایی میباشند که از آنان برای دوری از احتراق گازمحیط اطراف بوسیله قوس الکتریکی (آرک) کنتاکت ها به کارگیری می کنند. به طور کلی، کاربرد پرشر سوئیچ همین هست که در صورت وصال فشار سیستم به یک میزان مشخص، آن را جدا یا این که وصل نماید تا از وارد شدن جراحت و ضرروزیان به تجهیزات سیستم به خصوص کمپرسور پرهیز شود. پرشر سوئیچ xcpc یا این که کنترلر فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا این که دوری از ارتقاء فشار در محیطهای زیر فشار در صنعت کاربرد مضاعف دارد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار عمده در آیتم پرشر سوئیچ اسکواردی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر