از این دو ماده در اکثری از کاربردهای تولیدی استفاده می شود ، این مواد شباهت های جالبی اهمیت هم دارا‌هستند و می قدرت از آن ها دارای توجه به جزئیات و خواصی که دارا‌هستند در یک پروژه استعمال کرد ، به این معنی که هر دو می توانند در یک پروژه کاربردهای مشترکی داشته باشند . در انسان: برای گزینش این که شخص در گیر به عفونت قارچی باشد از آن به کار گیری می شود. از دیگر خاصیت این ادغام شیمیایی می توان به خورندگی این ماده اشاره کرد . پتاس برای ایجاد کودهایی استفاده می شود که به جهت تامین پتاسیم خاک استفاده میشود. همین شباهت های شیمیایی توانمند به آن ها همین قابلیت و امکان را می دهد که به راحتی در در مقابل یکدیگر قرار گیرند و به نحوی رغیب یکدیگر شوند ، بر همین پایه واکنش های شیمیایی آن ها به طریق چشمگیری مشابه است . وقتی اسید و مبنا هر دو نرمال باشند، محدوده pH ایده آل به 4.5 تا 9.5 کمتر می یابد. کسانی که مجبورند حساس همین ماده فعالیت نمایند مدام بایستی عینک، دستکش و لباس اختصاصی داشته باشند تا در معرض خطر همین ماده قرار نگیرند. ادغام فسفوروس اسید (مادهای غیر سمی) کلیدی پتاس به طور منظم بر روی گیاهان اسپری میشود تا از بیماریها و آفات گیاهان پیشگیری شود. به علت خواص بازی این ادغام شیمیایی ، کاربردهای متعددی داراست و به جهت مصارف متفاوت آیتم به کارگیری قرار می گیرد . همین مدل ترکیبات در پودرهای شستشو، بعضا از پاک کننده های دندان مصنوعی، شوینده های غیر فسفاته و پاک کننده های تخلیه یا این که لوله هم به کارگیری می شود.یک به کار گیری زیاد قابل توجه پتاسیم هیدروکسید، از لحاظ کلیدی در باتری های قلیایی از محلول آبی KOH به تیتر الکترولیت به کار گیری می کنند. از این ماده شیمیایی برای ایجاد و تولید اشکال خمیردندان ها به کار گیری می شود.از این ماده در کنار استون تولید و تولید اشکال لاک پاک کن ها و از چیره های رنگ و … پتاسیم هیدروکسید خواص پاک کنندگی دوچندان قوی دارااست . خواص بازی پتاسیم هیدروکسید زیاد بالا می باشد و از گزاره کار کشته ترین بازهای شناخته شده میباشد . همین ماده به تیتر یک ماده آب زدا فعالیت می کند (خشک می کند) و برای آب زدایی از حلال های اساسی، به ویژه آمین ها و پیریدین ها استفاده می شود. حضور پتاسیم و دی پتاسیم فسفات در خاک می تواند به رشد هرچه خوبتر گیاهان امداد کند . اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان عمده در گزینه هیدروکسید پتاسیم تبریز لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر