دبی دوزینگ پمپ جسکو 1.8 لیتر بر ساعت می باشد. دبی پمپ کلرزن جسکو از 0.36 تا 13 لیتر بر ساعت متغیر کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس می باشد. تهیه و تنظیم دبی: دبی دوزینگ پمپ ها، مهم تغییر‌و تحول ارتفاع اثرگذار کورس و یا این که تغییر تحول سرعت کورس تهیه و تنظیم می گردد. پمپاژ کردن در این پمپ به طور دستی و اتوماتیک انجام میگردد و اهمیت توجه به مقدار فشار سیستم قابل تنظیم میباشد. برای تهیه و تنظیم PH از طرز انواع اسیدها، سولفوریک و نیتریک آیتم استعمال قرار میگیرد و همینطور به جهت تزریق رنگ به بنزین هم آیتم به کار گیری قرار میگیرد. همینطور چنانچه می‌خواهید پمپ شما ارتفاع عمر بیشتری داشته باشد آن را در یک اتاق سربسته و خنک کارگزاری نمایید تا تغییرات جوی و گرمای هوا به آن آسیب وارد نکند. این ماده تقریبا مهم تمام مواد شیمیایی سازش لطف دارد و همینطور تحمل فشار بیشتری نسبت به دو جنس قبل دارد. پی وی دی اف PVDF همین ماده نسبتاً مهم کل مواد شیمیایی سازش مهربانی دارد و همینطور تحمل فشار بیشتری نسبت به دو محصول قبل دارد. پمپ کلرزن دیافراگمی جسکو به برهان آب بندی تام برای تزریق مواد سمی و خطر آفرین مطلوب می باشد. ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي راه هاي اصلاح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير جايگاه حرارت روغن ۲-تغييردادن گونه روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ -تغيير گونه ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ ۶ -چك كردن مرحله روغن گوشه و کنار روغن. هنگاکی که محفظه به خاطر کشیده شدن به سمت پیستون اهمیت اعتنا به میزان مایع سیال مالامال میشود، بعد از آن حجم گزینه لحاظ اصلی سرعتی معین وارد گوشه و کنار میشود. محرک دیزکی هم موتوری می باشد که حیاتی سوخت فسیلی به طور معمول گازوئیل فعالیت میکند.خروجی محرک به امداد کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و همین میل محور وارد گوشه و کنار آب بندی میشود . دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپی می باشد که میزان معین (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. کوپلینگ انعطاف پذیر: همین کوپلینگ های علاوه براینکه وظیفه انتقال توان ازموتوربه پمپ(شافت)رادارند عمل ازبین بردن ناهم محوری دربین دو شافت محرک و متحرک را نیز انجام میدهند. همین پمپها قدرتمند هستند در فشار کاری 10 بار تا 2 هزار بار سیال را منتقل کنند. قابلیت تحمل فشار از 3 تا 20 توشه را دارند. امکان تحمل فشار از 5 تا 16 توشه را دارند.

ایندکسر