بخش اعظم خواص اسید فرمیک مثل خاصیت سایر اسیدهای کربوکسیلیک می باشد اما آن نمیتواند آسیل کلرید ساخت کند. بیشتر خواص اسید فرمیک همانند خاصیت بقیه اسیدهای کربوکسیلیک می باشد اما نمیتواند آسیل کلرید تولید کند. از فرمیک اسید به برهان ارزش ذیل تر، سازش اکثر و داشتن اثرات ضد عفونی کنندگی در پاک کننده های خانگی و صنعتی به کارگیری می شود. از فرمیک اسید اکثر اوقات همپا اصلی پراکسید هیدروژن به تیتر اکسیدکننده در فرایند سولفورزدایی به شیوه اکسیداسیون استفاده می گردد. ساختار شیمیایی فرمیک اسید HCOOH به این شکل است که یک اتم هیدروژن به گروه کربوکسیلیک متصل شده است. 7. در شیمی آلی مصنوعی ، اسید فرمیک اغلب به تیتر منشا یون هیدرید (توسط واکنش اشوایلر-کلارک یا واکنش لوکارت-والاچ) و به تیتر مرجع هیدروژن در آنچه “انتقال هیدروژناسیون” نامیده می شود ، استفاده می شود. اسید فرمیک در طبیعت در نیش حشراتی مانند مورچه و زنبور و به تیتر ماده گزشزا در برگ گزنه یافت میشود. فرمیک اسید اصلی فرمول شیمیایی HCOOH بی آلایش ترین عضو خانواده کربوکسیلیک اسیدهاست و در طبیعت در نیش حیواناتی مانند زنبور و مورچه یافت می شود. فرمیک اسید یا جوهر مورچه یکی از اسیدهای پرکاربرد در درختان می باشد که به صورت طبیعی در نیش حشرات وجود دارد. گاهی تایم ها در طعام دام ها باکتریهای وجود داراست و کشاورزان از خرید اسید فرمیک را به جهت از در بین بردن همین باکتری ها به کار گیری می کنند. بیشترین کاربرد فرمیک اسید به عنوان ماده ضد خرابی و آنتی باکتریال بای غذای دام هاست. به عنوان محافظ (جلوگیری از فاسد شدن) و آنتی باکتریال در غذای دام و به مراد تسهیل در هضم علوفه دامها این اسید فرمیک صنعتی فروش اسید افزوده میشود. از نظر توان اسیدی، عدم تشکیل انیدرید و واکنش پذیری آن به عنوان یک عامل کاهنده – خاصیتی که به عامل گروه -CHO هست که برخی از خصوصیات آلدئید را به وجود می آورد، متمایز می کند. اسید فرمیک ماده ای خالص، بی رنگ، سمی و خورنده هست که تماما در آب، اتر و الکل حل می شود و تا حدودی در هیدروکربن ها محلول است. 4. برخی از استرهای فرمت طعم دهنده ها یا عطرهای مصنوعی هستند. از جمله کاربردهای این ماده میتوان به استفاده در زنبور داریبه تیتر ماده ضد کنه اشاره کرد که اما وجود این ماده در کندو ها تاثیری بر کیفیت عسل ایجاد شده نخواهد داشت. تماس پوست و دیده ها مهم همین اسید موجب سوختگی شیمیایی و زخم جدی می شود. به این جهت این اسید در میان دامداران دوچندان دوست داستنی میباشد چرا که با افزایش ماندگاری علوفه، هزینه ها را تا حد متعددی کاهش میدهد. بقیه کاربردها شامل رنگرزی پارچه، مواد افزودنی غذایی، لاستیک طبیعی، مایعات حفاری و فرآیندهای شیمیایی گوناگون است.

ایندکسر