همانطور که میبینید میتوان گفت پاخور مهمترین استدلال در تولید تفاوت قیمت زمین تجاری مهم زمین مسکونی است. هزینه بالای خرید کردن یا اجاره املاک دارای کاربری تجاری منجر شده می باشد که تعداد قابل توجهی از املاک مسکونی به به کارگیری غیرمسکونی اعم از اداری یا تجاری اختصاص پیدا کند. یک عدد از اختلافاتی که بین مردمان اهمیت یکدیگر و یا این که بین شهرداری و مردمان به وجود میآید، در باب شیوه به کار گیری از املاک مسکونی میباشد و به اصطلاح حقوقی بدون مجوز کاربری مسکونی، ساختمان به تجاری تغییر و تحول دیتا میشود. حالا برویم سراغ عاملی که سبب ساز بر هم تناول کردن این ارتباط ها و تولید تفاوت چشمگیر در میان ارزش زمین تجاری با مسکونی میشود. چرا پاخور اصلیترین عامل تفاوت بها زمین تجاری اساسی مسکونی است؟ حال در صورتی که یک زمین تجاری و یک زمین مسکونی در بالای شهر داشته باشیم که ویژگیهای یکسانی اهمیت همین دو زمین داشته باشند ارزش آن‌ها چطور است؟ دارای اعتنا به توضیحاتی که دادیم، چنانچه بها زمین مسکونی در بالا شهر ۶۰ میلیون تومان (یعنی ۳ برابر زیر شهر) باشد، ارزش زمین تجاری می بایست حدود ۳۰۰ میلیون تومان (باز نیز ۳ برابر پایین) شهر بها گذاری شود. البته ارزش زمین تجاری در خیابان جمهوری عمده از محلهای مانند محله نیاوران است. باغ و یا زمین زراعتی به زمینهایی گفته می شود که طبق لحاظ کمیسیون موضوع ماده ۱۲ ضابطه اراضی شهری، دایر محسوب و باغ یا این که زمین زراعی اعلام میگردد. کاربری ملک از جهات مختلف مانند حالت استقرار و حالت ثبتی به انواع متمایز دستهبندی میشود که مسئله این مقاله است. در واقع رفت و آمدی که شانس فروش را به جهت مغازه داران ارتقا دهد پاخور به طراحی برج ایفل حساب میآید. ولی آیا هر رفت و آمدی پاخور حساب میشود؟ مغازههای که در خیابانی واقع شدهاند که بورس خرید کردن و فروش کالاهای خاصی هستند، پاخور قابل قبولی دارند. البته توجه داشته باشید که فرض کردیم تمام ویژگیهای همین زمینها کاملا یکسان است. خوب بودن پاخور به همین معناست که رفت و آمد متعددی در اطراف ملک تجاری وجود دارد. در سرانجام می توان گفت مغازههایی که بر خیابانهای تجاری هستند پاخور بیشتری دارند. در حالی که ارزش تجاری در جمهوری ۱۵۰ میلیون تومان و در نیاوران ۱۲۰ میلیون تومان است. لیکن همه خانوارها در خانه زندگی می نمایند و همین نشان می دهد که بی خانمان نداریم. رفت و آمدهای روزانه از بازار ارز به بازار مسکن طی این مدت تنور بها مسکن را داغ تر کرد و سبب خروج قشر بیشتری از خانه اولین ها از بازار مسکن شد.

ایندکسر