این سطح نسبتاً نصیب آخری ایجاد استخر در ویلا خواهد بود. ایجاد استخر در ویلا یا این که در سایر مکان ها می تواند در دو دسته کلی به شکل سرباز و سرپوشیده انجام شود. در زمان مالامال کردن استخر، حتماً لولهها را باز‌نگری نمایید تا در رخ وجود هرگونه مشکل، پیمانکار قبل از استفاده آن را تعمیر قیمت روز استخر پیش ساخته کند. پس از همین مرحله، استخر شما مهیا شده هست و میتوانید از یک شنای خوب نهایت لذت را ببرید. پس از تکمیل این مرحله میتوانید مبادرت به ساخت فضای اطراف استخر به جهت ارتقا نمای آن کنید. پس از ریختن بتن و ساخت کف استخر می توان مبادرت به ایجاد دیوارهای آن نمایید. در صورتی که به یک استخر متصل شوید، مقدار درآمد شما به پایداری اتصالات و تجهیزات ارتباطی استخر نیز بستگی خواهد داشت؛ به کلمه دیگر از استخر به استدلال مشکلات فنی از دسترس بیرون شود، درآمد شما نیز جدا می‌شود و می بایست منتظر بمانید تا استخر به برطرف کردن اختلال اقدام کند و این مورد قضیه می تواند لبه سود شما را دستخوش تغییراتی کند. این عمل سبب می شود کلر بر روی بافت موهای شما رسوب نکند و شما بتوانید از ساختار موهای خویش در برابر مواد زخم زا حفظ نمایید. آن‌گاه از فیلتر و حذف شدن ذرات جامد موجود در آب، می بایست یک توازن شیمیایی در آب استخر تولید شود تا از این روش کارداران بیماری زا، از میان برود و میکروارگانیسم های بیماری زا در آب استخر قابلیت و امکان پرورش و تکثیر نداشته باشند. مطالعات نشان می دهد که یک پمپ دارای نیروی ۰.۷۵ اسب بخار و یا کوچکتر به جهت استخر واحد های مسکونی مطلوب است.اگر شما دارای انجام مورد ها زیر گردش مقاومت هیدرولیکی سیستم استخر را کمتر بدهید می توانید از پمپ های کوچکتر که هزینه ی کمتری دارا هستند استعمال کنید. علاوه بر این موارد، هزینه های ایجاد استخر مثل اجرت اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، اجرت آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی و اجرت سیمان کاری، آب بندی استخر و کارگزاشتن سرامیک از دیگر هزینه های ایجاد همین المان می باشند. گنجایش همین استخرها متوسط و عمق آن کم ، پیش بینی می شود. در شهری مانند تهران دارای بیش از 160 استخر عمومی و تعداد متعددی استخر با مالکیت مختص وجود دارد که جمعاحجمی بیش از 100,000 متر مکعب آب را به خود اختصاص می دهند. به جهت انجام این تراز پس از مهیا کردن ملات دو سکو در قسمت های متفاوت کف و دیوارها از آن به کارگیری کرده و مقدار آب بندی را آزمایش میکنند.

ایندکسر