این اختراع چیزی است که عکاسی را به یک حقیقت عملی تبدیل کرد. در سالنهایی که نورهای متمایز وجود داراست از جمله نورگیرها و منابع نوری مختلفی که در محیط وجود دارد و تفاوتی که در حرارت نورها موجود است، می تواند عکس شما در قسمتهایی تیره و در قسمتهایی بیش از حد واضح یا این که متمایل به رنگ زرد چوبه ای یا این که سبز کدر یا این که قرمز‌رنگ و مواردی از این دست تبدیل کند. همینطور برای عکاسی از محیطهای کارگاه ای و خطوط تولید و معماری و طراحی داخلی و… لنز دیده ماهی یا این که سوپراید از این جهت که نمای بهتری از کل تالار در حدود دست‌کم ۹۰ و حداکثر ۱۸۰ رتبه می تواند بیندازد، آیتم به کارگیری بیشتری قرار میگیرد. گذشتگان عقیدهای داشتند که بر مبنا آن، درخشش نور از چشم به اشیا و بازتاب آن باعث دیده شدن شیء میشود. قبل از آن تقریباً کل عکس ها تک رنگ بودند؛ هرچند تعداد انگشت شماری از عکاسان که دستی در شیمی و کیمیاگری داشتند ده سال ها قبل، از طرز های خاصی برای گرفتن تصاویر رنگی به کار گیری می کردند که اهمیت پاره ای جستجو می توانید یکسری از همین عکس ها که در سال های 1800 و اوایل1900 گرفته شده اند را ببینید. هرگونه تغییر تحول در هر یک از سه عنصر، تأثیر قابل اندازهگیری و خاصی در شیوه واکنش دو عنصر باقی مانده در برابر قرار گرفتن قاب فیلم یا حسگر تصویر و در نهایت تصویر خواهد داشت. ریشه کلمه photography مشتقی از کلمه های یونانی نور و نگارش هست که از ادغام همین دو واژه نگارش حیاتی نور استخراج می شود و برای اولین بار در دهه 1830 به کارگیری شد. بدون شک و تردید او‌لین ابزار گزینه نیاز به جهت عکاسی صنعتی یک دوربین حرفهای و کل عیار است. به خصوص وقتی سخن از عکاسی صنعتی در منزل می شود دوران عکاسی اصلی بیشتری دارد. فراوان اهمیت هست که تصویر صنعتی را اهمیت تصویرهنری و سایر شاخههای عکاسی آتلیه صدیق خطا نگیریم. استفاده از لنز مناسب: بجز دوربین که اهمیت بسیاری دارد، گزینش لنز مناسب هم از کلیدی دوچندان بالایی برخوردار است.

ایندکسر