هوای فشرده از پیش تصفیه شده وارد زیر برج آنلاین می شود و از روش CMS دنبال می شود. هوای فشرده خشک ساده فیلتر می شود و از روش یک بسته فنی پیشرفته از الیاف غشایی توخالی عبور می نماید که در آن نیتروژن دارای رخنه انتخابی از هوای تغذیه جدا می شود. هوای جو اساساً حاوی 78 % نیتروژن و 21 درصد اکسیژن است. غربال مولکولی کربن کلیدی کربنهای فعال بی آلایش متفاوت است، زیرا حیاتی محدوده باریکتری از منافذ است. چون عدم کنترل فشار و رطوبت محل ورود به دستگاه سبب ساز به تخریب مواد جاذب و کمتر خلوص دستگاه خواهد شد و یکی از کارداران شایع در تخريب جاذب، جذب آلايندهها نظير آب و روغن به همین مواد می باشد كه اصلی فيلتراسيون مناسب هوای فشرده محل ورود و سرويس پيوسته فيلترها می توان مانع اين تخريب شد. بدنه کلیدی دستگاه ساخت نیتروژن از برج جذب ، غربال مولکولی کربن پر شده در برج ، دریچه پنوماتیک ، صدا خفه کن ، دریچه گاز ، سیلندر فشرده سازی ، فشارسنج و غیره تشکیل شده است. مولد نیتروژن از ستون های حاوی کربن مولکولی (CMS) تشکیل شده است. تن کلیدی آن دو برج جذب میباشد که با غربال مولکولی کربن پر شده اند. هنگامی که هوای فشرده تمیز وارد برج جذب می شود ، اکسیژن ، دی اکسید کربن و آب کمیاب به وسیله غربال مولکولی کربن جذب می شوند و نیتروژن از انتهای خروجی بیرون می شود. دستگاه های نیتروژن ساز CGT PSA بر شالوده اصل جذب نوسان فشار (PSA) برای ایجاد جریان پیوسته گاز نیتروژن از هوای فشرده فعالیت می کنند. دستگاه های نیتروژن ساز غشایی چگونه عمل می کنند؟ خرید یک ژنراتور نیتروژن بزرگتر از نیاز شما می تواند هزینه های نابه جا شما را افزایش دهد. پس از یک دوران از پیش تعیین شده، برج آنلاین به طور اتومات به موقعیت احیا کننده تغییر‌و تحول می کند و آلاینده ها را از CMS خارج می کند. در همان زمانه ، وقتی که برج جذب از مرمت تغییر تحول می کند به جهت جذب ، نیتروژن تا حدی قابل ذخیره سازی شده در برج جذب را شارژ می نماید تا از بستر غربال مولکولی مراقبت کند ، و همینطور به تقویت فشار برج جذب قیمت دستگاه بستنی ساز نیتروژنی کمک می کند. نیتروژن واجد شرایط ذخیره شده در بستر حفظ کننده برج جذب و همینطور به تقویت فشار برج جذب امداد می کند. برعکس، کمتر جریان نیتروژن سبب ارتقاء خلوص می شود. آن گاه دستگاه را پر‌نور کرده و منتظر می مانیم تا نشانگر دیجیتال یا این که ساعت دیجیتال دستگاه عدد تا محدوده ۹۹% را به ما نشان دهد که بیانگر میزان خلوص باد نیتروژن می باشد در همین موقعیت نشانگر عقربه ای نیتروژن برای مدلهای سواری بر روی ۷۰ psi و برای مدلهای خودرو سنگین بر روی ۱۱۰ psi اتومات جدا می گردد. در فشار و ترازو غشاء معین، ارتقاء جریان نیتروژن اذن می دهد تا اکسیژن بیشتری در جریان گاز باقی بماند و خلوص نیتروژن کاهش یابد.

ایندکسر