حضور صدها نفر در زمین، به کارگیری از دست و پا برای حمل توپ و عدم وجود قوانین درست و حسابی چه در ثبت امتیازات و چه در تصویب خطاها و موردها اینچنینی، فوتبال اول را به یک ورزش عجیب، خطر آفرین و احتمالا جالب تبدیل کرده بود. در آسیا استقلال در 2 بازی خوب 5-2 الاهلی و 3-0 الشرطه را شکست داد. یزدانی در ترکیب استقلال عالی و مفید ظاهر می‌شد تا این که پس از تغییرات بر روی نیمکت آبیپوشان، عملکرد او نیز با ترقی بزرگی یار شد. او یکی از فعالترین بازیکنان استقلال در سال 1400 بوده است. او موفقیتهای بی شماری در سال شمسی پیشین داشت و بدل به ستاره تیم باشگاهیاش اخبار فوتبال استکان عرب شد. علاوه بر نتایج زنده همان روز قابلیت بازدید نتایج روزهای پیشین بر مبنا تاریخ آن روز وجود دارد. به طورتقریبی در روزهای گذشته ۴۰۰ هزار نفر به ویروس کرونا در گیر و حدودا ۲۰۰ نفر فوت کردهاند. گزارش مقامات محلی کره حاکی از تشدید شیوع ویروس کرونا در همین سرزمین دارد. اما این بدین مضمون‌ نیست که فوتبال دقیقا در این روز صورت گرفته و پیش از آن، موجودیت رسمی نداشته است.فوتبال از قرن ۱۴ تا ۱۹ میلادی (قبل از این که بهطور قانونی نامش مطرح شود) در بین مردم انگلستان جایگاهی یگانه داشته است؛ بهطوری که قدیمیترین اشارات تاریخی به ورزش فوتبال، در سال ۱۳۱۴ میلادی انجام شده می باشد و همین نشان میدهد که فوتبال حساس قدمتتر از چیزی میباشد که فکرش را میکنیم! تا سال ۱۸۶۳ اصلاحات و قوانین جدیدی برای فوتبال احوال شد؛ البته هنوز مدت زمانه دو نیمه، خطکشی زمینهای بازی، بعد ها دروازهها معین نبود و حتی بازیکنی بهنام «دروازهبان» در بازی تعریف و تمجید نشده بودند.برخی از مردمان انگلستان، روز شنبه و یکشنبه که در آن بازیهای لیگ برتر انگلستان برگزار می گردد را روز فوتبال مینامندسالها گذشت و قوانین تغییر تحول کرد و فوتبالی که امروزه میشناسیم شکل گرفت. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد اخبار فوتبال تراکتورسازی تبریز لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر