بنا های بتنی از یک اسکلت بتنی شامل تیرها و ستون ها تشکیل شده میباشد که در برابر جايگاه حرارت بالا، بادهای مضاعف شدید و رطوبت عملکرد لطف داشته و علاوه بر آن، نسبت به بنا های فلزی، استمرار و طول قدمت بیشتری نیز دارند. پروسه اجرای لایهها نیز مستلزم اعتنا متعددی است. هزینه های مصالح، کارگزاری و اجرای الیاف FRP در مقایسه اهمیت سایر طرز های مقاوم سازی تحت بوده و استعمال از آنها از حیث اقتصادی مضاعف مقرون به صرفه است. از طرف دیگر، این تکنیکها به ادله اجرای پرسرعت و هزینههای اندک جذابیت ویژهای یافتهاند. قبل از انجام عملیات هر آرماتوری که به برهان از میان رفتن پوشش بتن در معرض دید میباشد بایستی تمیز شود و حیاتی سایش مرحله آن را فراهم نمود. در شیوه FRP مراحل مقاوم سازی ساختمان دارای شتاب بیشتری انجام می گیرد. در نصیب های گوناگون ساختمان از ترکیب فولاد و بتن برای ساختمان سازی به کارگیری می مقاوم سازی بتن حساس frp شود. مقاوم سازی دالها دارای میزان فولاد کششی ۵۰ درصد فولاد معادل، مقاومت آخری تیر را در حدود 22-50 % افزایش میدهد. مهم وجود اینکه مخلوط فولاد و بتن باعث ارتقا مقاومت سازه ساختمان می شود ولی بعضی مشکلات نیز در ساختمان به وجود می آید. اما یکی از از طریق هایی که اخیراً برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی و بتنی متداول شده است، استفاده از الیاف مسلح پلیمری یا FRP است. در موقعیت هایی که نمی قدرت از خودرو آلات سنگین استعمال کرد و قابلیت توقف در ساختمان وجود ندارد، صرفا طریق پرکاربرد برای مقاوم سازی ساختمان FRP است. به همین عامل این مورد قضیه در بین مهندسان سازه بسیار اهمیت است. تولید می شوند. از میلگرد FRP برای مقاومت در برابر ز‌لزله استعمال می شود و برای کارگزاری میلگرد شیوه کارگزاری نزدیک مرحله به کار می رود. میلگرد، پروفیل و مصالح پوششی از مصالح FRP محسوب می شوند که برای مقاوم سازی ساختمان به عمل می روند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه مقاوم سازی ستون با frp بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر