طرح الحاق یک بند به تبصره 4 ضابطه انتخاب شرایط املاک واقع در طرح های مدنی و شهرداری ها در جلسه علنی مورخ 1400/06/21 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. پس از زدن مورد ثبت در این شکل دیگر قابلیت و امکان تغییر داده ها وارد شده نخواهد بود و پس از آن در زیر این کاغذ لیست کارها، املاک تحت مالکیت شما و اقامتگاها به صورتی که در عکس نشان دیتا شده هست می آید . اوراق مالکیت اموال غیرمنقول هم در مخازن خویش دولت حفظ میگردد به جهت جهت دهی همین ورقه ها مدنی اقدامات و کارهای بزرگی صورت میگیرد و عمل سادهای نیست. اکرمی به اهمیت برنامه کاداستر اشاره کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم معضلات پهناور در زمینه اموال غیر منقول را حل کنیم باید به مشاجره کاداستر اعتنا نماییم و این طرح تا اینجا زیاد عالی پیش رفته و یک عدد از برکات همکاری دربین سازمان ثبت و خزانه کل سرزمین است. مشاور املاک،شخصی می باشد که نماینده فروشنده یا این که مشتری می باشد.مشاوراملاک ممکن می باشد خودش به تنهایی و مستقل نیز فعالیت کند،اما اکثر زمان ها مشاوران املاک تحت لحاظ یک مجموعه و در کنار یکدیگر کار می کنند و حیاتی عنوان دفتر کار مشاور املاک به اشخاص در زمینه خرید و فروش ملک سرویس ها ارائه می کنند. این در حالی می باشد که مشاوران املاک فقط وظیفه تصویب معامله و صادر شدن کد رهگیری دارا هستند و نباید دخالتی در جابهجایی یا تغییر و تحول قیمتها داشته باشند. رقم امیدوارکننده و قابل قبولی است و ادارات تصویب استانها هم برخورد خوبی داشتند. این نشان دهنده همکاری عالی فی مابین این دو ارگان است. این نشان میدهد که می گردد یک فعالیت مشترک حقوقی در میان دو قوه انجام شود و اثرها فراوان مطلوبی داشته باشد.وی افزود: در راستای اجرای این تفاهم نامه و نقشه روش باشد دقت به مسئله کاداستر و حد نگار اساسی و واجب است که به رخ ویژه نیز بررسی شد. همچنین از نمایندگان وزارت جهادکشاورزی و دستگاههای تابعه، وزارت تدریس و رشد و وزارت ورزش و جوانان دستگاههای اجرایی برتر در معرفی املاک مدنی و صدور ورقه ها تک برگ دولتی تقدیر به املاک صدف اندیشه عمل آمد. وی گفت: ما علاوه بر این‌که سند را تک برگ کردیم رخ و ظاهر آن را نیز تغییر‌و تحول دادیم و ظواهر خاصی به جهت ان طراحی کردیم تا به محض چشم شدن مدرک متوجه بشویم که همین یک سند مدنی است. سوال: حیاتی این‌که ملک را به دیگری فروخته ام البته کماکان در بخش املاک ذیل مالکیت، قابل بازدید است. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف اکثر در گزینه املاک اندیشه ژاپنی لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر