1.5 نتیجه ها لیزر موی زائد، چه مدت تداوم خواهد داشت؟ مهم اعتنا به عمده بودن موهای زائد در پاها نسبت به بقیه نقاط تن به طور کلی لیزر موها در نصیب پا مدت روزگار بیشتری لیزر مو کندلا طول میکشد. 1- آیا لیزر مو های زائد درد دارد؟ آیا لیزر موهای زائد آن‌گاه از معالجه های الکترولیز و بالعکس ایمن است؟ فقط رویکرد به جهت از دربین بردن همیشگی فولیکول مو و بدست آوردن نتیجه مطلوب، شرکت در تمامی جلسات لیزر موهای زائد است. در واقع خیلی از مراجعهکنندهگان تنها پس از سه تا هفت جلسه به کار گیری از لیزر، دیگر اثراتی از موهای زائد بر روی حوزه‌ لیزر شده تماشا نمیکنند. ولی زمانی که این کار ذیل چک کردن اشخاص متخصص و به وسیله اپراتورهای باتجربه انجام گیرد، به جور پوست، حساسیت ها و بیماری های پوستی و هزاران برهان دیگر دقت خواهد شد و موهای زائد بدون کمترین زخم و عارضه ای لیزر خواهد شد. اما برخی از بیحسکنندهها به وقتی بیشتری برای اثربخشی نیاز داشته و می بایست شصت دقیقه قبل از شروع عمل به کارگیری شود. چنانچه همین ناحیه را حیاتی تیغ اصلاح کنید، بایستی هر ۳-۴ روز یکبار همین فعالیت را انجام دهید، به جهت زخم نکردن همین ناحیهی اهمیت اعتنا بخش اعظمی به خرج دهید، اصلی جوش زدنهای بعدش کنار بیایید و در غایت خارش موهای تازه جوانه زده را تحمل کنید. اگر در کلینیکی که جراحی چه کسی است مویی را انجام دیتا اید لیزر موهای زائد انجام می شود بهتر میباشد در همان کلینیک و زیر حیث پزشک معالج معالج خویش این لیزر را انجام دهید. درصورتیکه لیزر موهای زائد را یک جلسه قبل از شروع جراحی کیست مویی انجام بدهید یک ماه آن گاه می توانید جلسه دوم لیزر موهای زائد را شروع کنید. آن گاه از کشیدن بخیه می توانید لیزر موهای زائد ناحیه فعالیت کیست مویی را انجام دهید. بله. شما به جهت درمان موهای زیرپوستی می توانید از لیزر Motus AY به کار گیری کنید. بعد از لیزر نباید از سایر روشهای حذف موهای زائد مانند وکس یا این که بند انداختن به کار گیری کنید. 3- در رخ داشتن زخمهای روباز و یا این که عفونت در حیطه لیزر میبایست این پروسه را به تاریخ دیگری موکول کنید. به این نسبت هر چه پوست افراد تیرهتر باشد و یا این که موهای روشنتر و نازکتر داشته باشند؛ احتمال زخم دیدن بر اثر لیزر ارتقا مییابد.

ایندکسر