در نحوه نخستین محلول تزریقی استریل به رخ مستقیم و اهمیت شتاب زیاد وارد ورید می شود که در این نحوه تزریق اکثر برای جنس های تزریقی اهمیت حجم تحت به کار می رود. 5- Finishing and packaging Area یا حیطه بسته بندی نهایی جنس که به شکل شماتیک در شکل ذیل آورده شده است. جنس های استریل تزریقی به روش های متفاوتی تجویز می شوند که اساسی ترین آن‌ها به قرار پایین است. در شیوه دوم محلول تزریقی اهمیت شتاب آرام و عموماً به صورت قطره قطره (Drip) و به صورت کاملاًکنترل شده وارد ورید می شود که این طرز رویکرد اساسی تجویز فرآورده های تزریقی اساسی حجم بالاست. همگی قطعات مورد استفاده به جهت بستن (درب، درپوش) را پیش از استریل نمودن قطع کنید، در غیر همین رخ ممکن هست حین اتوکلاو و یا این که تغییرات فشار مربوط به استریل حیاتی گاز منجر به تخریب کاسه شود. هیچ گاه از سوزن، چه استریل و چه غیر استریل به جهت ترکاندن یا سوراخ نمودن جوش به کارگیری نکنید. اینگونه مبنا ها برای فرمولاسیون مواد نامحلول در آب و غیر قطبی به کار می فرآیند که از پاراگراف آنها می قدرت به روغن ذرت، روغن کتان و گونه های روغنهای ثابت گیاهی اشاره کرد. یکی از مزایای این شیوه حذف آلودگیهای میکروبی به خصوص پیروژن هاست .در این روند مهم گرم نمودن آب، آب تبخیر شده و ناخالصیها و پیروژن ها به ادله وزن ملکولی بالا روی ستون های تقطیر باقی مانده، بعد از آن بخار حاصل از تبخیر آب توسط سرد کردن، کندانسه شده و آب خالص حاصل می شود که مهم انجام متواتر و چند باره همین مراحل آب تماما خالص و عاری از هر نوع آلودگی شیمیایی و میکروبی حاصل می شود. این طریق جزو ارزان ترین روش های استریل کردن است البته فرآیندی زمانه بر است. 1- تزریق درون وریدی(Intravenous) : این طریق تزریق یکی از از اهمیت ترین نحوه های تجویز محصول های استریل هست که خویش به دو شکل تزریق مستقیم (Direct injection) یا IV bolus و انفوزیون درون وریدی (IV Infusion) انجام می شود. هدف از دمای 80 مرتبه سانتیگراد این هست که دما به طور کلی کاهش یابد در این رخ در دوران گشوده کردن درب اتوکلاو خطری وجود نخواهد داشت. چنانچه صرفا مقدار یه خرده خاک برای کاردارید، به کار گیری از ماکروویو به جهت استریل نمودن خاک مورد خوبی است. ممکن است اگر زودتر متوجه میشدند، او حال زنده و قطره ی استریل گوش درکنار ما بود.

ایندکسر