شایان ذکر میباشد که چنانچه، پیستون و سیلندر نسبت به هم خلاصی نداشته باشند و یا به عبارتی دیگر، اصطکاک فی مابین سیلندر و پیستون بیش از حد باشد؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به دشواری انجام شده و سبب ساز به آسیبهای جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد. پیستون های آلومینیوم آهنگری نسبت به ریختهگری دوام بیشتری دارند. شیار در دست گرفتن روغن اهمیت شکاف هایی هست که می تواند روغن اضافی را به راحتی به باطن میل لنگ تخلیه کند. روغن به طور مداوم یا این که از رخنه های میله های اتصال یا جت های نصب شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. همین قطعه، باطن رخنه های موجود در بوش سیلندر به شکل عمودی حرکت می کند. نسبتاً از آن بر روی که سازندگان این قطعه، به میزان دوچندان قلیل به آن رخ بیضوی می‌دهند چرا که به دمای پیستون به هنگام حرکت خودرو به شدت بالا میرود و حتی ممکن میباشد به دماهایی چون ۲۲۰۰ جايگاه سانتیگراد هم برسد و این فرمان منجر انبساط پیستون خودرو می شود و در همین حالت است که پیستون رخ استوانهای به خویش میگیرد. همین دستگاه طوری طراحی شده است که در حرکت رو به بالا روی روغن می لغزد و در حرکت رو به زیر آن را خراش می دهد. علائم حک شده روی پیستون اتومبیل چه معنایی دارند؟ قطر پیستون های موتور خودرو میان 76 تا 122 میلی متر ( 3 تا 4 اینچ ) تغییر می نماید . قطر پیستون های موتور اتومبیل بین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر و تحول می کند. یک عدد از همین تجهیزات حساس ، پیستون خودرو می باشد که می تواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در غایت این حرکت ، به چرخ ها و به رخ حرکت چرخشی منتقل می شود . میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می نماید و به طور مداوم پایین کشش ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. برای خودداری از بروز این خلل باید یاتاقان سر تبارک شاتون را هر گاه که موتور گشوده می شود آیتم تحلیل و ترازو گیری قرار گیرد و مقدار لقی یا این که همان clearance آن آیتم ترازو گیری قرار گیرد برای همین فعالیت از یک فیلر گیج استفاده می شود که ان را در میان شاتون و یاتاقان قرار می دهند و بررسی کنید که میزان همین لقی از میزان مجازی که از طرف سازنده در دفترچه تعمیراتی دستگاه داده شده میباشد بیشتر نباشد. موتور شعاعی همانند هر جور موتور چهار روزگار پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارااست پیستون سرنگ کجاست . اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه پیستون کالیپر ترمز لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر