نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار ارتقا ارزش روزافزون نفت و اوج ایجاد نفت و حمایت دولتها، منجر رشد روزافزون حال و روز قوانینی میشود که بهرهبرداری و تجارتی کردن این منابع سرشار مرمت پذیر را تشویق میکنند. همین شاخص نشان می دهد استفاده از انرژی های بنا پذیر در تامین انرژی آیتم نیاز ساختمان موجب کمتر 38.79 ردپای زیستمحیطی می شود و نشر دیاکسید کربن ناشی از انرژی بهره وری از kg CO2eq/ 119.98 به kg CO2eq/ 1.7 کاهش مییابد. نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد بهره گرفتن از راهکارهای معماری در سطح تصمیم گیری و طراحی می تواند تا 35.89% در مقدار مصرف انرژی اثرگذار باشد. در تمام جهان،به عامل وجود مشکلات دارای زیرا مصرف بی رویکرد انرژی و هزینه های اقتصادی بالای آن،بهره گیری از تکنولوژیهای معماری پایدار،به ویژه ساخت ساختمانهای سبز و بهره گیری از انرژی تجدیدپذیر خورشید در جهت کمتر مصرف انرژی،اهمیت متعددی پیدا کرده است. طراحان این مدل ساختمانها، به دنبال فرآیندی در ارتقا کیفیت ساختمان است که در آن ساختمانها و مکان قرار گیری آن ها به نحوی از انرژی،آب و مصالح به کارگیری می نمایند که کمترین تاثیرات منفی را روی سالم انسان و محیط داشته باشند. هتل 5 ستاره هتلی مجلل میباشد که سرویس ها ، امکانات رفاهی و راحتی رتبه یک را ارائه می دهد. هتلهای ۴ و ۵ ستاره معمولا امکان برگزاری اجلاس ، همایشها و جشنها را دارند. ولی در طراحی نمای هتل، فاکتورهایی نظیر موقعیت اقلیمی، هویت، سنت، فرهنگ، تاریخ، قدمت و حتی محیط زیست نقش دارا هستند و هر چه در طراحی نمای بیرونی هتل، همین مورد ها بیشتر در حیث گرفته شود، سرانجام مطلوبتری به دست خواهد آمد. توسط طریق تحلیلی توصیفی و اصلی به کارگیری از شاخص ردپای زیست محیطی، ردپای زیست محیطی خدمات، عمل ها و تولیدات مرتبط اساسی گردشگران تحصیلی ارزیابی می گردد. توده ی ناچیز تری اصلی هدف مشاهده از آثار تاریخی و میراث فرهنگی به جمهوری اسلامی ایران گردی می پردازند و دوچندان قلیل خیس از آن اصلی اکوتوریسم و درختان گردی آشنا هستند.از آن جایی که نیمی از انرژی حاصل از سوخت های فسیلی در ساختمان ها مصرف می شوند؛ نوسازی لحاظ در انتظارات و حرفه آوری ها می تواند به طور قابل توجهی از به هدر رفتن انرژی در ساختمان ها جلوگیری کند. خاصیت اهمیت همین انرژی ها این است که معمولاً در نقاط گوناگون عالم فراهم بوده و در دسترس همگان میباشد. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد طراحی هتل اهمیت راه معماری اسلامی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر