فوم ایجاد شده بوسیله سورفاکتانت غیر یونی عموما به تیتر داشتن یک قسمت هیدروفوبیک، آب فراروگریز (بخش نامحلول در آب) در رابط هوا و دنباله هیدروفیلیک، آبدوست (بخش محلول در آب) در یک محلول آبی نشان دیتا شده است. رخ تحت نشان دهنده ی ارتقا و انفجار حباب های هوا در مایعات بدون سورفاکتانت می باشد. علاوه بر ضد کف ها، مواد شیمیایی جانبی به جهت مثال به جهت اثرات امولسیون سازی و افزایش پراکندگی به فرمولاسیون آن‌ها اضافه می گردند. زهکشی به جهت حذف آب از لایه های فوم می تواند انجام شود که پس از آن مهم موافقت خودش نزول می یابد. یک عدد از ایراداتی که بخش اعظمی از صنعت های و کارخانجات اهمیت آن دست در گریبان هستند، تشکیل تحمیلی کف در طی روند تولید می باشد، براین اساس لزوم انجام محسبات ظریف برای حذف و یا کمینه کردن اثر گذاری کف بر پروسه بر کسی پوشیده نیست. سیال سیلیکونی می تواند به جهت در اختیار گرفتن فوم از قسمت های نفت سنگین به کارگیری کند. طبیعتا سیال های سیلیکونی آبگریز میباشند و مانع رطوبت حاصل از ورود به مساحت سنج می گردند. در نهایت، سیال مایع سیلیکونی عمر اثرگذار تجهیزات را ارتقاء می دهد. پلی دی متیل سیلیکسان سیلیکون مایع در صنعت نفت و گاز، موثرترین مایعات در کمتر مراحل فوم در کارخانه های تولید، پالایش و گاز پماد ضد زگیل کف پا می باشد. نوسان قلیل از سیلیکون تضمین می کند که آن را حساس اجزای سنگین خیس قیر نفتی باقی بگذارد. مدل سیلیکونی همین محصول به طور موثری فوم را سرکوب می کند. مکانیزم آنان به این شکل می باشد که دلیل فعال تراز ذرات جامد را به تراز رابط حمل نموده که انها کف را ناپایدار می کنند. چنانچه یک حباب در حال تحریک مکانیکی باشد، حباب ناشی از هوای شکافت شده، ساختارهای صفحه ای پایداری را ساخت می کند. به طور اساسی، یک ضد کف باید غیر قابل حل باشد به طوری که باید آن را در قطره ضد کف در رنگ کوچک تقسیم کرد. مثال هایی از جمله در دست گرفتن فوم در پوست کن ها در رابطه حساس ناپیوسته شدن پروپان و حذف کف در آسفالت می باشد و هنگامی که در آسفالت به ترازو 2ppm به کارگیری می شود، ضد کف های سیلیکونی می تواند تفاوت قابل توجهی در پردازش، بارگیری و حمل و نقل ایجاد کنند. اهمیت اعتنا به خواص CF-730، تماس آن اساسی پوست مشکلی را تولید نمی کند البته حتی الامکان همت شود زمان استعمال از آن، از دستکش و عینک استعمال شود. ضد کف های الکل مایع متنوع میباشند و می توانند هوای محبوس شده را از اشکال لجن های شالوده آب، در شرایط شدید مزرعه ای حذف کنند.

ایندکسر