به طور معمول کودک اهمیت بدشکلی گوش از سن 7 سالگی در معرض تمسخر همبازیهای خود قرار می گیرد که ممکن می باشد سبب تولید مشکلات روحی و اجتماعی و کمتر اعتماد به نفس در او شود. بدین ترتیب در جلسه مشاوره پیش از جراحی گوش بایستی انتظارات و خواستههای خویش را به طور شفاف اهمیت جراح خویش در در بین بگذارید. آیا حیاتی همین جراحی گوش های من کوچکتر نیز می شوند؟ رفتار گوش جدید یا این که بخش هایی از آن ، در افراد اهمیت نقص های مادرزادی ، آسیب های شدید یا اشخاصی که از سرطان پوست رنج می مارک ، قابلیت پذیر است. کار جراحی ترمیمی گوش به جهت بالغین تحت بی حسی موضعی به ملازم داروی آرام بخش و به جهت کودکان پایین بیهوشی عمومی انجام می گیرد. برای جلوگیری از اعمال فشار به گوشها در روزهای ابتدایی مریض می بایست از خوابیدن روی گوش خودداری کند. در صورتی که یکی از از گوشها زاویه بیشتری از سر داشته باشد نیز می توان دارای پینینگ گوش آن را به سر نزدیکتر کرد تا تقارن ساخت شود. از سن 5 سالگی اهمیت بالا می توان اتوپلاستی گوش را انجام داد چون در همین سن ترازو گوش به 85 درصد میزان آخرین خود می رسد. درصورتیکه یکی از از گوشها نسبت به دیگری بزرگتر باشد می توان حیاتی اتوپلاستی سایز آن را کوچکتر کرد تا اهمیت گوش دیگر هماندازه شود. اکثر زمان ها اشخاص مبتلا، اهمیت بلند نمودن موهای خود، کارایی در پوشاندن گوشها دارند. قبل از هرچیزی، خوبتر می باشد پاره ای مهم آناتومی گوش آشنا شویم. در موردها شدید ممکن می باشد نیاز به پیوند غضروف هم باشد. بعد غضروف تغییر‌و تحول رخ دیتا شده و پوست بیش تر برداشته می شود. تنها درصورتی که هر دو گوش از حیث شکل و اندازه طبیعی باشند اما محل قراگیری آن ها در یک خط نباشد، یعنی یکی پایینتر از دیگری باشد، نمیتوان کار خاصی به جهت آن گیره گوش برجسته انجام داد. برای تغییر‌و تحول رخ گوش و نرمال سازی آن ، به امداد برشی در پشت گوش قسمتی از غضروف آن برداشته می شود ، و گوش به سایز طبیعی خویش گشوده می گردد. همین حالت به ادله ویژگی های ژنتیکی یا این که وضعیت اثر گذاری گذار بر رویش غضروف ، یا این که وارد آمدن آسیب و تاثیر آن بر بر روی شکل گوش ها به‌وجود می آید. کریپتوتیا یا این که کریپتوشیا (cryptotia) یکی از دیگر از بدفرمیهای گوش میباشد که در آن گزیده از غضروف گوش تحت پوست سر نهفته شده است، به طوری که سوراخ دربین گوش و سر که محل قرارگیری دسته عینک است تقریباً وجود ندارد. عدم تقارن گوشها میتواند ناشی از اندازه، شکل، زاویه یا محل قرارگیری گوناگون آنها باشد. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از عمل گوش های برجسته ، شما احتمالا می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر