در همین تراز از ایجاد یک قایق کاغذی ، می بایست ورق را به صورت افقی قرار دهید. در همین پست از گروه آموزشهای ایجاد کاردستی در منزل، اهمیت نحوه تولید قایق موتوری پیش میرویم. در ادامه نمونه های دیگری از گونه های تولید قایق را ملاحظه می نمائید که می توانید از آن به عنوان ایده به جهت کاردستی کودکان و فرزندان خود بهره بگیرید. در حالی که خانواده شان در کشتی جان خود را از دست دادند و مسئولین مربوطه مجبور شدند که از اول اسم و هویت آن ها را تغییر‌و تحول دهند و به آمریکا بفرستند. اما باکلی هنوز امید داراست که پدرش زنده است، او به جهت پدرش قایقهای چوبی کوچکی صحیح میکند و به دریا میاندازد و امیدوار میباشد قایقها به دست پدرش برسد. یوسف هنگامی به هوادارانش پیمان دیتا تا به زودی اهمیت موزیک های خوبتر و بیشتری هم آن ها را سورپرایز کند. ولی خودش خیلی دوست نداشت که سوار قایق شود، چون منتظر بود تا کلیه نجات پیدا کنند. خودش تا انتها سر پست ایستاد و چیزی نمانده بود که خودش هم جانش را از دست بدهد، چون در دریا افتاده بود تا اینکه یک زوج روی قایق، بروز کردند و به شتاب او را بالا کشیدند و خوشبختانه توانستند جانش را نجات دهند. یکی از دیگر از تفریحات بی آلایش در بین جاهای جالب کیش، سوار شدن به قایق تندرو است. از دیگر معایب قایقهای چوبی ، حفظ مضاعف اساسی و جابجایی آنهاست . در حادثه غرق شدن؛ او و همسرش سوار قایق شدند؛ قایقی که آنها سوار شده بودند؛ 12 نفر دیگر هم همراهشان بودند. اما مشاهده غرق شدن کشتی هم برایشان ترسناک بود و 4 روز طول کشید تا بتوانند نجات پیدا کنند. طبق گفته خودش، او آنگاه از این که کارایی کرد تا خانم ها و کودک ها سوار قایق شوند، خودش نیز سوار قایق ها شد. او اینگونه ماجرا کرده:” هنگامی که متوجه شدیم چنین اتفاقی افتاده، پدرم را به قسمت بالای کشتی فرستادیم تا بررسی کند و ببیند که بایستی چه فعالیت کنیم. در صورتی که به گفته او قایق می توانست 40 نفر را هم سوار کند. ویولت جزء اشخاصی بود که توانست سوار قایق شماره 16 شود و نجات پیدا کند. چارلز هم جزء افرادی بود که از غرق شدن کشتی نجات پیدا کرده بود. خیلی ها گفتند که او هنگام غرق شدن کشتی؛ سوار قایق شده و فراروگریز کرده و خودش را شبیه به زن ها در آورده بود که البته خودش همین مورد قضیه را قبول ندارد. در همین اتفاق تلخ؛ آن ها بعد از بازخورد کشتی دارای کوه یخ تازه به خودشان آمدند و جزء کسانی بودند که اذن داشتند سوار قایق شوند. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه اصلی کجا و نحوه استفاده از قایق بادی ثنا دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر