برخی از کشورها به جهت مسافرت سیاستهای سادهای را اعمال میکنند. همین دسته ویزا در برخی پرونده های اقامتی موجب کسب امتیاز شده و شانس اخذ اقامت کانادا را ارتقاء می دهد. همینطور مجال شغلی بهتر و تحصیل و آموزش به روز در حین کار، از جمله مواقعی می تواند باشد که در سفر افراد تاثیر داشته باشد. این روادید برای مدت 90 روز اعتبار دارد. به مهاجرتی که برای پیدا نمودن شغل یا کار به کشورهای دیگر رخ می گیرد، مهاجرت کاری گفته می شود. در پایان این بخش می توانید از نصیب “ثبت پرسش” استعمال کرده و سوالات خویش را مطرح کنید تا افراد صاحب دانش بدان بپردازند. اگر بخواهیم به تعریف‌و‌تمجید مهاجرت بپردازیم، می بایست به گویش معمولی بگوییم، شخصی که سرزمین و دیار خود را شکاف می نماید و در کشور دیگری می رود، در حالی که ساکن آن کشور محسوب نمی شود؛ این هجرت اکثر به علت فعالیت کردن، ادامه تحصیل، سرمایه گذاری و در مجموع زندگی کردن انجام می شود که مسافرت نامیده می شود. به این جهت ما در موسسه مهاجرتی GO2TR ضمن بهره گرفتن از بهترین متخصصین مهاجرتی به همین افراد امداد می‌کنیم تا با صرف کمترین زمان، انرژی و هزینه به اهداف مهاجرتی خود در کشورهای پیشرفته و سطح اول عالم دست پیدا کنند. درصورتیکه شما هم جزو افرادی هستید، که به دنبال فعالیت در خارج از مرزو بوم می باشید، در ادامه این نوشته حساس ما همراه باشید. در ادامه این مقاله دارای ما همراه باشید تا در آیتم مسافرت کاری بیشتر آشنا شوید. الزامی است که گواهینامهی رانندگی معتبر، سابقه تصادف از شرکت بیمه و مدارک ثبتنام خودرو را مهاجرت صغری و کبری همپا داشته باشید. ثبتنام از اوایل فوریه تا سپتامبر سال تحصیلی انجام میشود. سال تحصیلی از سپتامبر تا ژوئن خواهد بود. ضروری به ذکر هست که در بعضی از ایالت های کانادا مسافرت از طریق علم آموزی حتی بدون سند زبان نیز قابلیت و امکان پذیر است به صورتی که دوره های زبان آموزی را در همان کانادا گذرانده آنگاه اقدام به خواهش ویزای تحصیلی می نمایید. از طرفی مسافرت به طرز های دیگر هم رخ می گیرد، همانند مسافرت تحصیلی یا این که سرمایه گذاری مهم هزینه دوچندان که نسبت به هجرت کاری شکل می گیرد. به جهت مثال فرد به جهت ارتقا درآمد و حقوق تصمیم به هجرت می گیرد.

ایندکسر