لازم می باشد نوشته بر اساس اصول نگارشی و ویرایشی و ساختار مندرج در راهنمای نویسندگان نشریه تهیه گردد. ۱- پذیرش مقالات منوط به رعایت ظریف اصول کلی ذکر شده می باشد . توجه داشته باشید که تعداد زیادی از مقالات به ادله ضعف در بحث به سرعت رد می شوند. • تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک نوشته محدود بوده و بیش از یک عدد به ازاء هر ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ واژه و کلمه نباشند. به کارگیری از اعداد، جداول و نمودارها یاری ارزنده ای به ارائه مطلب به طور معمولی تر می نماید. محتوای جداول با قلم B Nazanin در ترازو ۱۰ باشند. •در صورتی که مقاله قبلاً به زبان انگلیسی چاپ شده و ترجمه آن به این مجله ارسال می گردد، حتماً اهمیت ذکر آدرس محل چاپ نسخه انگلیسی مجله طب پیشگیری باخبر گردد. اسم کنفرانس. سال ماه روز؛ محل برگزاری (شهر، کشور). ، «عنوان مقاله»، نام کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس. مکتوب فارسی: نام خانوادگی و صحبت اولیه اسم نویسنده یا نویسندگان، تیتر تمام کتاب، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره کاغذ یا این که صفحاتی که در نوشته از آن استفاده شده است. محل نشر: ناشر؛تاریخ نشر. •چکیده انگلیسی کلیدی قلم انگلیسی Times new roman به شماره ۱۲ نگارش شود. •چکیده فارسی کلیدی قلم پارسی B Nazanin شماره ۱۰ نگارش شود. • چاپ مقالات چاپ شده در همین مجله در مجلات انگلیسی زبان حساس دریافت مجوز از هر دوی مجلاتطب پیشگیری و مجله مقصد بلامانع است. برای تایپ کردن عنوان مقاله فارسی از تیتر بخشی انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده استفاده گردد . •در شکل استعمال از تصاویر دیجیتالی، از تصاویر حساس کیفیت بالا به کارگیری شود. در نوشته پارسی اعداد اعشار به شکل فارسی یار اساسی ممیز ارائه گردد. دارای قلم B Lotus Bold 12 در مقالات پارسی و Times New Roman Bold 11 در خلاصه انگلیسی تایپ گردد. •متن نوشته پژوهشی اصلی قلم پارسی B Lotus شماره ۱۱ نگارش شود. •نویسندگان نوشته در درمقابل کسانی که از آن‌ها در بخش قدردانی و سپاس اهمیت ذکر اسم قدردانی می کنند، مسؤولیت پاسخگویی دارند. •نمودارها یا این که اشکال، کلیدی یک تیتر (زیر نمودار یا این که شکل) باشند که مورد قضیه آنها را توضیح دهد. همین مؤسسه همچنین کلیدی یک پایگاه اطلاعاتی هست که به محققان اذن میدهد تا مقالاتی که بیش از کلیه به آنها نسبت دادن شده دانلود نوشته خاندان نگاری را مشاهده کنند. •لازم هست تصاویر به حدی واضح باشند که یافتههای اشاره شده در تیتر و یا این که نوشته نوشته قابل بازدید باشند و در مواردی که مطلوب هست تصویر رنگی باشد. اسامی، اصطلاحات و نام اشخاص خارجی در نوشته نوشته به زبان انگلیسی آورده شود (از آوردن پانویس جلوگیری شود). عنوان، نام نویسندگان، آدرس نویسندگان، گوشه ای فارسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث، منابع، چکیده انگلیسی. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه مهم کجا و نحوه استعمال از دانلود نوشته در مورد نماز pdf دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر