در یک تقسیمبندی دیگر پمپها بر شالوده مکانیزم دانسیته سیال به گونه های دیافراگمی، پیستونی و پلانجری تقسیم میشوند. چنانچه نیاز به دیتاها در گزینه گونه های دیگر پمپ های صنعتی مثل پمپ دنده ای و پمپ پیستونی که در صنایع متفاوت به فعالیت برده میشوند دارید به بخش های دیگر سایت سام تجهیز نیز سر بزنید. حرکت رفت و برگشتی پمپ که دیافراگم را در گیر انبساط و انقباض میکند، نیروی مکش و پمپاژ پمپ را تأمین میکند. حرکت خطی پیستون باعث تولید مکش و پمپاژ در پمپ میشود. در ادامه در خصوص طریق کارایی دوزینگ پمپ، گونه های و کاربرد های آن ها تفسیر خوا‌هیم داد. دوزینگ پمپ ها از مواد متفاوتی تشکیل شده اند که بتوانند نیازهای مختلف مشتریان را برطرف نمایند. عموما متاع دیافراگم تفلون می باشد که سازش بالایی اهمیت گونه های سیالات را دارا می باشد. پی وی دی اف PVDF همین ماده تقریبا کلیدی تمام مواد شیمیایی سازگاری مهربانی دارااست و همینطور تحمل فشار بیشتری نسبت به دو جنس قبل دارد. از انرژی الکترومغناطیسی برای انتقال قدرت در این جور پمپ استعمال میشود. در ابن پمپ سیال مهم قطعات مکانیکی برخوردی ندارد به همین ادله پمپ مبتلا خوردگی نشده و به جهت انتقال مواد شیمیایی و خورنده هم مناسب است. ضروری به توضيح است كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener به کارگیری مي شودكه اصول كار ان ها کلیدی هم گوناگون می باشد ولي تمامی انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به اين شکل است كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود وباعث مي شودضربات ناشي ازافزايش فشاربه هواي درون محیط منتقل شـودو باعـث يكنواخت شدن جريان خروجي پمپ وكاهش لرزش وارتعاشات نیز چنين ازانتقال لـرزش پمـپ روي سيسـتم لوله كشي ممانعت مي شود. به طبع در سیستمهای دوزینگ پمپ مقدار دبی و فشار از گزاره پارامترهای اهمیت اهمییت بالا هستند؛ و به این جهت کلیه دوزینگ پمپهای ساخته شده کلیدی دبی قابل تهیه و تنظیم میباشند. اعتنا آیتم نیاز به جهت خرید کردن پمپ های دوزینگ می بایست دوچندان باشدو قیمت پمپ های دوزینگ بسته به دمای فشار و دبی و فشار تزریق، ساختمان پمپ، کارکرد پمپ متعدد است. کاربرد همین پمپها معمولاً برای ظرفیتهای بالا و دبی و اجزای دوزینگ پمپ فشار بالا است. انتقال سیالات اهمیت دبی و فشار کم از این گونه مترینگ پمپ به کارگیری میشود. بر شالوده مکانیزم انتقال اقتدار می توان مترینگ پمپها را به گونه های سلونوئیدی و موتوری تقسیم کرد. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه اساسی کجا و نحوه استفاده از دوزینگ پمپ تزریق اسید دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر