این قابلیت و امکان برای مواردی که کارمند متصدی نیاز به سخن نمودن یا مشورت مهم همکار کنار دستی خویش دارد، کاربرد دارد. در‌حالتی که بخواهیم نگاهی گذرا به سایر برندهای مطرح صوتی داشته باشیم، می بایست از شرکت هایی مانند هارمن کاردون که همکاری هایی اهمیت ب ام و، جیپ، کرایسلر و برخی شرکت های دیگر دارد، یاد کنیم. چنانچه بخواهیم یک‌سری از میکسرهای پرطرفدار بازار را معرفی کنیم می اقتدار برندهای ساندکرافت، دایناکورد، یاماها، آلن هیت و بهرینگر را نام برد. احتمالا بهترین پاسخ به جهت همین سوال همان تجربه ای باشد که اگر شما درون یک اتاق (مخصوصا چنانچه خالی باشد) فریاد بکشید صدای خیلی قادر خیس و بیشتری نسبت به فضای باز خواهید داشت و این به استدلال تشدید صدا بوسیله دیوارهای اتاق و همینطور دیواره های باکس خواهد بود .در واقع صدای ساب در داخل باکس بطور معمول ۱۲ دسی بل عمده از صدای به عبارتی ساب در فضای گشوده می باشد و این در حالیست که حیاتی ارتقا هر ۳ دسی بل ، صدا حدودا ۲ برابر می شود.گذشته از نقشی که باکس در تشدید صدا داراست وجود آن مهم مزایای قابل توجهی در کارایی فیزیکی و در غایت صدای تولید شده به وسیله ساب داراست ،عملکردهایی مثل بهبود فاکتورهای فیزیکی ساب مثل کمک به واکنش های ساب ، ایفای نقش کراس اوور و فیلتر نمودن فرکانسها در برخی از آمپلی فایر خودرو اشکال باکسها و… درصورتیکه کلیه این بررسیها سرانجام ای در پی نداشته باشند، ممکن هست قطعه مهم شما خراب باشد. ۴-منفک بودن بودن اجزای کامپوننت می تواند این حالت را پیش آورد که برای تیوتر از هد سینگ (موادی مشبک از متاع آلومنیوم به جهت خنک نمودن ) استعمال شود و امکان سریعتر خنک شدن آنرا مهیا آورد. ۵-در کامپوننتها اهمیت توجه به انقطاع بودن محل قرار گیری ووفر و تیوتر می قدرت از داس کپ برای خودداری از ورود زباله وبراده به باطن کویل به کار گیری کرد. برای به کار گیری مطلوب و بهینه از ساب ووفر حتما” در درون محوطه بسته یا این که به عبارتی باکس آنرا کارگزاشتن کنید.امکان دارااست بپرسید که لزوم استفاده از باکس چیست ؟

ایندکسر