همین دریچه ها مجهز به کادر و درب آلومینیومی مقاوم در برابر رطوبت و حرارت می باشند. اهمیت اعتنا به نیاز به کاربرد محصولاتی از متاع پلیمری در محفظه های متعدد به جهت خودداری از امکان اکسیدشدن فلزات و یا طبله نمودن چوب در برابر رطوبت موجود در محیط، کاربرد متریالی همچون پی وی سی از با شایانی برخوردار است.در واقع دریچه تماشا داکت اسپلیت پی وی سی در محیط های مرطوب و شرجی گزینه استقبال کارفرمایان و مهندسین قرار گرفته است.مدل های متمایز نیز به جهت ساخت این روزنه بازدید داکت اسپلیت سازه به نیاز دستگاه توصیه می گردد که در بعدها متعدد قابل ساخت و عرضه می باشد. فریم دریچه تماشا داکت اسپلیت ساده با گریل به دوصورت ۳ و ۵ سانتی قابل ساخت و عرضه می باشد. همین مدل روزنه تماشا داکت اسپلیت فقط مدلی میباشد که نیز بصورت وزنه ای و هم بصورت قفلی فعالیت می کند.از نکات جالبِ دیگرِ همین دریچه تماشا داکت اسپلیت اینستکه تمامیِ مدلها از جمله درب دریچه بازدید داکت اسپلیت شیار موازی،درب روزنه بازدید داکت اسپلیت خطی،درب دریچه تماشا داکت اسپلیت مشبک،درب دریچه بازدید داکت اسپلیت گل سقفی،درب دریچه تماشا داکت اسپلیت پانچی و دیگر مدلهایی که در اشکال گوناگون و در نصیب های بالاتر ذکر شده بود،به این طرز قابل ایجاد و ایجاد است.طریقه تولید این دریچه بازدید داکت اسپلیت نیز نخست حساس سایز محل جانماییِ دریچه تماشا داکت اسپلیت شروع می گردد.سپس اضلاعِ کادر روزنه بازدید داکت اسپلیت را به مقدار نیم سانت بادخوردار از طرفین برش و در سطح بعد از آن تمام همین اضلاع را به نیز متصل می کنیم و چهارچوبه ی کادر روزنه تماشا داکت اسپلیت پدید می آید.با تکمیل ایجاد کادر به سراغ تعبیه نشیمنگاهِ درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت می رویم.این نشیمن گاه از یک سه پری آلومینیومی به ارتفاع فریم تشکیل شده.بعد از کارگزاشتن سه پری دارای اعتنا به بعدها داخلیِ کادر درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت مشابه لولا را ساخته و دریچه تماشا داکت اسپلیت اماده اجرای عملیات رنگ می گردد.نوع رنگ پوشش دریچه مشاهده داکت اسپلیت مشابه لولا از نوع پودری الکتروستاتیک است که در کوره پخته و بصورت رنگ کوره ای رنگ کاری می گردد.لازم به ذکر می باشد این نوع روزنه تماشا داکت اسپلیت را نیز از متاع چوب،هم از جنس آلومینیوم و نیز از متاع پی وی سی میتوان ایجاد و عرضه نمود. در ساخت این گونه روزنه از پروفیل های اختصاصی جهت فریم سه پری آن و ساختار ورقی به عنوان درب دریچه استعمال می شود. درب آن هم از ورق آلومینیوم بصورت شیاردار در ضخامت های متفاوت ساخته می شود که اصلی لولا به کادر متصل می شود. در جور لولایی روی درب یک قفل زیمنس و لولا تعبیه میشود. در همین نوع دریچه داکت اسپیلیت، درب آن بصورت تماما صاف و سوای هیچ مدل شیار و منافذ هوا طراحی و ساخته شده و توسط لولا به قاب متصل می شود و در رخ گشوده بودن، درب کاملاً قابل جدایش از ساختار دریچه انواع دریچه داکت اسپلیت نمی باشد. در نوع دریچه داکت اسپلیت معمولی لولایی، درب به رخ کاملا صاف، فارغ از شیار و منافذ طراحی و ساخته می شود.

ایندکسر