•كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين دسته كفش آكسفورد است. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد است كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه دارد كه روي نصیب رويه كفش مي افتد تا ترک و بندهاي كفش را بپوشاند. مهم نيست كه طرح و دسته كفش چرم هنوز نیز مد میباشد يا نه؛ هر نوع كفش آكسفورد مشكي رنگ را ميتوانيد اساسی كت شلوار رسمي بهخوبي ست كنيد و هميشه مد است. مدلهايي از اين كفش كه منگوله دار هست نسبتا رسميتر است و با كتشلواري رسمي و كاري بهخوبي ست ميشود. چنانچه كفش آكسفورد شما قهوهاي يا قرمز خيلي تيره است، گونه بنددار گشوده آن حیاتی هر مدل شلوار جين و كتان يا كت شلوارهاي پر‌نور و كت هاي اسپرت ست ميشود. كفشهاي چرمي مناسب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، منجر التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، چنانچه قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر به کار گیری كنيد. هر مردي علاوه برداشتن يك جفت كفش كتاني معمولي، به كفشهاي ديگري هم نياز دارد: يك جفت كفش رسمي؛ يك جفت صندل راحتي؛ و يك جفت چكمه جذاب. ولی در اين تیم نیز گونه های بسيار متنوعي كفش وجود دارد. اين دسته كفش نیز انواع مختلفي دارد، جور سگك دار، منگولهدار و غيره. اين كفشهاي منگولهدار درصورتیکه از چرم جير باشد، غيررسميتر است و ميتوانيد آن را اهمیت كتشلوارهاي كتاني و ساير مدل هاي غيررسمي، حتي شلوار کفش اسپرت مردانه زنانه جين بپوشيد. •آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم اساسی رنگي متعدد يا نوع چرم متعدد به شكل زين در نصیب رويه جلوي كفش و پاشنه كفش دارند. وى ادامه داد: استمرار در به کارگیری از اين كفش ها سبب جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها به طور معمول دردهاى اندوهگین كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير می باشد و در نتيجه شخص بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. معمولا در اين دوران، بين نيم تا يك نمره، تغيير سايز خواهيد داشت كه کلیدی توجه به اين تغيير بايد كفشي مناسب تعیین كنيد. 5)در لحاظ گرفتن بيماريهايي مانند ديابت ممكن است انتخابتان را محدود كند ولي در نهايت حساس آگاهي بر بيماري و شرايط حاكم بر شما، يك انتخاب صحيح انجام خواهيد داد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد کفش اسپرت مردانه به جهت عید بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر