هانس لانگ شهردار شهر هرتسوگن آوراخ می گوید که کارگران و کارمندان آدیداس و پوما به این دو برادر بسیار با مسئولیت بودند. دراینمیان، برندهای آمریکایی اساسی اقتدار هرچهبیشتر وارد بازار شدند و پوما و آدیداس پس از یکسری سال، شرایط خود را درخطر دیدند.سیستم مدیریتیای که آدی در آدیداس طراحی کرده بود، بهخوبی بخشهای متفاوت شرکت را اداره میکرد. این لوگو که ملازم اصلی به عبارتی سه خط موازی و مهم الهام از کفشهای آدیداس قبل از دوخت، طراحی شدهاند صرفا برای محصولاتی که هر تعدادی وقت یکبار تولید می شوند مورد به کار گیری قرار میگیرد. این شرکت در زمینهی تولید کفش ورزشی سرآمد است، از جمله مثالهای قابل اعتنا می توان به تکثیر کفشهای لیوان جهانی مسابقات فوتبال بر بر روی زمینهای سفت و خشکدر سال ۱۹۷۹، اشاره کرد. سرانجام این تلاش و همدلی در بازیهای لیوان جهانی ۱۹۵۰، زمانی که تیم آلمان غربی در فینال مسابقات به مصاف مجارستان می‌رفت خودش را نشان داد. در همین شهر کوچک، اختلاف دو برادر باعث به بوجود داخل شدن دو کنسرن جهانی شد، در همین شهر هم اکنون تنها دو درصد بی کار وجود دارد و هرتسوگن آوراخ به یک عدد از شهرهای ثروتمند آلمان کتانی آدیداس زنانه اسپرت تبدیل شده است. مارک آدیداس به جای یکی، چهار لوگوی مهم داراست که در زمانهای گوناگون از آنان استفاده میکند. پشتیبانی نمودن از ورزشکاران المپیک، تیمهای فوتبال و همپا کردن خلاقیت و تکنولوژی روز دارای طراحی، از بزرگترین قدمهای آدیداس در همین بازه به شمار میروند. هربرگر هم به آدی در هر چه خوب تر کردن کفشهای ورزشی مضاعف یاری کرد. اگر کسی مخالف دستاوردهای جدید یا این که امتحان نمودن راههای تازه میباشد باید آن را صرفا در فکر خودش نگه داراست و به شعف و شوق واشتیاق دیگران برای کشف چیزهای تازه احترام بگذارد. طرح سه کوه اشاره به مراحلی دارد که ورزشکاران حرفهای بایستی در ارتفاع زندگی حرفهای خود آنان را طی کنند.

ایندکسر