قبل از ثبت اسم کلاس تدریس شنا برای کودکان باید بیاد داشته باشید ؛ بعضی از کودکان هم به رخ غیر ارادی به ادله پرهیز از والدین ، ناآشنایی اهمیت محفظه استخر ویا عدم تجربه شنا در گذشته ، ترس شدیدی از آب دارند . کرال پشت و کرال سینه بهترین راه و روش برای یادگیری به تیتر یک مبتدی هست چون خیلی پر سرعت شما را جابجا می کنند. به فاصله یک و نیم متری از دیوار بایستید و دست هایتان را روی دیوار قرار دهید. یک جفت دایره های اسفنجی در اطراف چشم پیدا نمایید و آن ها را در آب فرو کنید، به طوری که آنان بر روی پوست شما قرار می گیرند. کف دست را بر روی زمین قرار داده و اهمیت استفاده از بازوها خود را بالا بکشید. تمریناتی وجود دارند که فارغ از وزنه و تنها با به کار گیری از وزن خود تن می توان تمرین را انجام داد. علاوه بر این شنا خستگی جسمانی که باعث چرت و خواب آلودگی می گردد را برطرف میکند. تمرین مهم وسایلی مثل میل شنا انجام این حرکت را اصولی و ریلکس تر میکند. میتوان همین تمرین موءثر را بوسیله میل شنا یا گونه شنا انجام داد. به جهت این عمل می توان از وسایل کمکی شنا مانند میل شنا و حلقه شنا فلامینگو مت به کارگیری کرد. به جهت سهولت در اجرای این حرکت میتوانید از وسایل کمکی مانند میل شنا به کار گیری کنید. حیاتی استفاده از آرنج به وضعیت نخستین برگردید و سیکل را ادامه دهید. مطالب زیر را بخوانید تا حیاتی مزایای شنا آشنا شوید و یاد بگیرید که چگونه آن را در برنامه روزمره خود جای دهید. همین حرکت علاوه بر فشار به بازو نصیب های دیگر سرشانه به زیر سینه فشار می آورد. در این شرایط ثبات وضعیتی کاهش می یابد و به دنده ها ، چانه و زانو فشار غیر اصولی می آید. هر چند که دارای شهرت ترین و جا افتاده ترین جور آن به شنای سوئدی استاندارد دارای شهرت است که بیشترین تمرکز بر روی سینه و سرشانه می باشد اما دسته های دیگری از شنا رفتن می تواند به نقاط متعدد تن فشار بیاورد و یا این که به صورت دیگری غیر از موقعیت کلاسیک بر روی زمین جور های دیگر شنا را تمجید می کند. دارای ترین جراحت ها به غیر از غرق شدگی در ارتباط با گوش ها عفونت گوش، سینوس ها و دستگاه تنفسی (نای و ریه) هستند.

ایندکسر