استون صنعتی اکثر زمان ها به عنوان یک حلال ایده آل و شتاب تبخیر مضاعف در حیث گرفته می شود. استون (CH3COCH3) که ۲-پروپانون یا این که دی متیل کتون هم نامیده می شود ، حلال آلی اصلی اهمیت صنعتی و شیمیایی ، ساده ترین و دارای ترین کتون آلیفاتیک (مشتق شده از چربی) است. حتی چسب زدن مهم استون قابلیت پذیر است. دیدنی می باشد بدانید که استون خیر تنها در زندگی شخصی بلکه در زندگی شغلی نیز قابل استعمال است. اداره ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) برای نگهداری از کارگران حداکثر حد تمرکز در هوای محل کار 1000 قسمت استون در هر میلیون نصیب هوا (1000 ppm) را برای یک روز کاری 8 ساعته تعیین کرده است. شرکت تولیدی رز شیمی فعالیت تولید و فروش استون صادراتی را انجام می دهد و شما برای خرید استون بشکه ای مطلوب به جهت صادرات، می توانید از همین کمپانی مبادرت به خرید کنید. این شرکت محصولات خویش را به تمام نقاط کشور ایران ارسال می کند تا شما دوستان خوب در کل نقاط کشور ایران بتوانید از همین شرکت خرید کردن کنید. در ادامه به معرفی بیشتر همین ماده تجاری ، خواص ، کاربردها ، MSDS ، عوارض و خطرات ناشی از آن می پردازیم. چنانچه مقدار آن ناچیز باشد، کبد آن را به مواد شیمیایی تجزیه می نماید که مضر نیستند و از همین مواد شیمیایی برای ساخت انرژی برای عملکردهای طبیعی تن استعمال می کند. در بخش خصوصی به جهت تمیز کردن خانه و از در بین بردن لاک ناخن به کار گیری می شود. ترکیب استون و نیتروژن به شتاب ۲ لیتر در ساعت به جهت مدت معینی از زمان، قبل از جمعآوری طیف SFG، جریان یافت. استون یک ماده تمیز کننده فراوان کاربردی میباشد که می تواند به جهت اهداف متنوعی به کار گیری شود. برای همگی اهداف شما مدام بایستی از تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید، در رخ لزوم از ماسک محافظ، عینک حفظ کننده و دستکش نگهدارنده به کارگیری کنید و پنجره ها را گشوده فروش استون عمده کنید. مواد و پرکنندههای فعال از استون به عنوان یک حلال برای تهیه میزان مطلوب دارو در هر دوز به کار گیری میکنند.

ایندکسر