سطح این روزنه ها با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشیده شده است. می باشد که می توانید جهت سفارس اشکال روزنه های سقفی مرغوب و کلیدی کیفیت اساسی کارشناسان فروش آنان تماس حاصل فرمایید. نام عمومی آن‌ها روزنه هوای سقفی می باشند و از طریق سقف ساختمان ها بواسطه شبکه های تهویه هوا , دریچه سقفی تهویه هوارسانی را انجام می دهند. شهر آهن اشکال دریچه های سقفی و گرد را به شما دوستان خوب اساسی میزان مرغوب بودن بسیار بالا و هزینه ای مطلوب ارائه می دهد. به دریچه هایی که در سقف اتاق ها و یا تالار نصب می شوند و عملیات تهویه هوا را از طرز سقف انجام می دهند روزنه های سقفی گفته می شود . شتاب هوای عبوری را تا 2000 فوت بر متر می تواند پیشتیبانی کند. ساختارِ قسمتِ دریچه گرد پر رنگ بسیار شبیهِ دریچه گرد تخت میباشد اساسی همین تفاوت که لایههای میانیِ این روزنه گرد به صورت اُریپ و زاویه دار در کنار هم قرار گرفتهاند و این لایه به شکل هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ قشنگ در محفظه می شوند. روزنه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد تخت نیز میتواند باطن شبکههای تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاشتن و تعبیه شود و نیز به رخ مستقیم در بدنهی سقفِ اهمیت پیچ و کارگزاری گردد.از روزنه سقفی تایلی کلیدی روزنه گرد تخت جهتِ خروج هوا به رخ تعدیل شده در محیط های متفاوت به کار گیری میگردد.دریچه سقفی تایلی دارای روزنه گرد تخت از خروجِ هوای درون شبکه به شکل پرتابی جلوگیری مینماید. دریچه سقفی تایلی حساس روزنه گرد تخت به طور کلی از یک برگه فِلَت از فرآورده آلومینیوم حساس ضخامت یک میلیمتر کهیک دریچه گرد تخت اساسی قطرهای متنوع در مرکز آن تعبیه شده درست شده است.این نوع روزنه سقفی هم می تواند به شکل ورقه مستقلِ چهارگوش ساخته شود و نیز می تواند به صورت ورقه تایلی اهمیت فِریم ساخته و عرضه گردد.این روزنه میتواند به صورت رابطِ گرد به لاین اصلیِ نتورک هوا دارای ارتباط گردد. دریچه سقفی چهارطرفه هم میتواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا به فعالیت رود.دریچه سقفی چهارطرفه که به جهت مکش به کاربرده می شود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه نیز میتواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاری شود و هم می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود. روزنه سقفی کنجی دو طرفه همان طور که از نامش معلوم می باشد مهم پره های قائم به یکدیگر طراحی شده و به رخ L شکل سبب ساز سوق‌دهی هوا به جهات مختص می شود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بخش اعظم در آیتم خرید روزنه سقفی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر