الکترود های مسی، الکترودهای تنگستن در جوشکاری TIG و الکترود های ذعالی در شیارزنی و برشکاری جزو این مدل از الکترود های مصرف نشدنی به شمار می روند. الکترود جریان برق ساخت شده بوسیله تجهیزات جوشکاری را از خود عبود دیتا و از همین طریق باعث تولید اتصال دربین دو قطعه و مالامال نمودن فضای خالی در میان آن ها می شود. الکترود E7018 و E6013 که از پرفروشترینهای این فرآورده در سایزهای 2.5 تا 5 ساخت میشوند. آهن آنلاین انواع الکترود را در بستههای 1 و 5 کیلویی در سایزهای 2 الی 5 میلیمتری در آلیاژهای متعدد از جمله 304، 310 و 316 متناسب مهم استانداردهایی مانند E7018, الکترود استیل پارس E6013 و E6010 ارائه و عرضه میکند. بعضا از انواع فلزات ابدا جوش پذیری خوبی نداشته و امکان جوش کاری روی آنان وجود ندارد. همانطور که می اقتدار انتظار داشت الکترودی ساخته نشده میباشد که تمامی منظور ها را در کل شرایط پاسخگو باشد بنابر همین انواع متفاوت الکترود ساخت می شود که هر دسته آن مطلوب برای التماس های خاصی می باشد .عناصر مختلفی در پوشش الکترود بکار گرفته می شود که در زمان تولید الکترود پس از گزینش مواد پوشش آنان را ادغام کرده و دارای طولانی تر کردن مواد چسبنده (چسب شیشه) بصورت خمیر در می آورند . الکترود انجماد سریع (Fast Freezing Elctrode): همین گونه الکترود، قوس الکتریکی توانمند ساخت کرده و سرباره یه خرده ایجاد می کنند. مثلاً در کد EXX1X : عدد یک نشان دهنده ی همین است که برای به کارگیری در همگی ی وضعیت ها تولید شده است. الکترودهای تخصصی مقاوم در برابر حرارت برای ساختمان تاسیسات نفتی و شیمیائی آماجی همین الکترودها جریان آهسته و جاری دارااست سرباره آن آسان پاک می شود و در تمام موقعیت به آسانی فعالیت می کند. همین الکترودها به آسانی واضح می شود. یک لایه رشته رشته از سرباره که به راحتی از در بین می رود، پاکسازی و فراهم سازی برای عبور بعدی جوش را معمولی می کند. انرژی ضربه مثال E11018 – M در ناحیه فلز جوش و حیطه متاثر از حرارت جوش خوبتر بود. اما استحکام نهایی نمونه E11018-M تنها اندکی از استحکام آخرین فلز شالوده کاهش بود. رود. این فولاد به رتبه حرارت پیشگرم کردن مضاعف و عملیات حرارتی پس از جوشکاری نیاز ندارد، البته تا به امروز الکترود جوشکاری که بتواند فلز جوش حیاتی استحکام و چقرمگی شبیه حساس فلز مبنا ایجاد کند، معرفی نشده است. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از الکترود استیل زیبا ، شما شاید می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر