سریال پاورچین نه فقط خویش یکی از سریالهای مضاعف موفق دربین مخاطبان ایرانی بود، بلکه شروعی برای یک عدد از بهترین سریالهای تاریخ تلویزیون ایران به این معنی که شبهای برره شد. رده نخستین از پرطرفدارترین سریال های تینیجری در تاریخ سریالها بدون تردید به سریال خاطرات خون آشام تعلق داراست که نقدهای تندی را طی 8 فصل پخش خود اخذ کرده بود و به عنوان یک اثر بی مبنا که تنها دنبال تکرار مکررات میباشد توسط منتقدان از آن یاد میشد. شما میتوانید بهترین سریال خارجی تاریخ را در کنار خانواده مشاهده کنید، فارغ از آنکه استرس موردها غیراخلاقی را داشته باشید. تعدادی عنوان از بهترین سریالهای طنز ایرانی را در همین قسمت اهمیت نیز مرور کنیم. سریال ایرانی پاورچین به تیتر یک عدد از بهترین سریالهای دهه ۸۰ توانست به موفقیتهای بسیاری دست پیدا کند. در کشور‌ایران هم بخش اعظمی از سریالها با داخل مایه طنز توانستند به موفقیتهای بینظیری دست پیدا کنند. این سریال عمل خود را از سال 2014 شروع کرد و خیلی زود به محبوبیت بالایی دست یافت. هانیبال نظیر فردی است که جای بوستان خود را به دیگران می دهد و به مردم یاری می کند اما در کنارش یک قاتل خونخوار است. پدر فرهاد با اعتنا به رابطههایی که حیاتی مقامات یگانه دارد میتواند پسر خود را نجات دهد ولی این تازه آغاز قصه است. دیدنی است بدانید که فصل اولیه همین سریال از بر روی رمانی به این نام ساخته شده است و آن به جهت یک مینی سریال 7 قسمتی برنامه ریزی شده می باشد که اساسی اعتنا به گیرایی داستانی و استقبال بینندگان از این مجموعه برای فصل دوم هم تایید شد و در سال 2019 این فصل هم پخش شد. مشکلات موجود در باطن همین خانوادهها، کشمکشهای دربین همسایگان و چالشهایی که هر کدام به شکل روزمره مهم آن ها روبهرو هستند، روایت همین گروه طنز را تشکیل میداد. این گروه به نوعی خوف کانال های تلویزیونی برای ساختن سریال های فانتزی را کاهش داده هست و همگی این موارد فقط اساسی یک مجموعه 17 چکیده حادثه افتاده است. سریال لوکی نمرات بسیار بالایی دریافت کرد و با استقبال گسترده منتقدان روبهرو شد.

ایندکسر