اهمیت نسخه بدون پول همین اپلیکیشن، به تمرین های مستقیمی دسترسی خواهید داشت و زمان دارید که یک برنامه تمرینی منحصر به فرد خودتان را داشته باشید ، همینطور می توانید در تمرین های گروهی نیز شرکت کنید. برنامه تمرینی خودتان را تولید کنید یا اذن بدهید که همین اپلیکیشن یک برنامه تمرینی مخصوص خودتان را به شما ارائه دهد. بر پایه سوابق مربیان بدنسازی تن ورز، غالبا مشاهده شده است که بسیاری از ورزشکاران به ادله عدم آشنایی کافی نسبت به طرز اجرای هر حرکت تمرینی و هشدارهای مرتبط حیاتی آن، حرکت را غلط فهم کردهاند و یا این که به خطا انجام میدهند. شما اهمیت ثبت اسم در همین دوره، دسترسی تمام به راهنمای متنی و تصویری و دائره المعارف جامع بدن ورز جهت شیوه اجرای صحیح تمامی حرکات ورزشی و نکات هر یک از تمرینات خواهید داشت. سعی نمایید تمرینات خود را به تدریج سختتر و سنگینتر کنید. به دلخواه میتوانید تمرینات منحصر به فرد برای هر کدام از این عضله‌ها را به برنامه اضافه کنید. بلکه عضله‌ها مقداری خسته شده و انرژی حساس صرف انجام حرکت دوم گردد. بلکه FST-7 یک متد تمرینی میباشد که در ادامه برنامه پیشین (که از قبل دنبال میکردهاید) پی گرفته میشود. این برنامه خیر فقط در انجام تمرین ها به شما یاری می کند، بلکه در گزینش شدت تمرین ها و تعداد تکرارهایی که می بایست انجام بدهید تا به تیپ بدنی دلخواه خویش برسید هم اثر گذار است. تنها وسیله ای هم که نیاز دارید، فقط یک عدد صندلی است. صرفا کاری که بایستی انجام دهید این می باشد که جزئیاتی نظیر قد، وزن و تراز تناسب اندام خود را وارد کنید. درنتیجه صرفا بامطالعه سیستمهای تمرینی در بدنسازی، شما توانا به طراحی برنامه تخصصی نخواهید بود. می توانید از تمرین های پیشنهادی و راهنماهایی های پیشنهادی در این برنامه به کارگیری کنید. هر کدام از تمرین های داخل همین برنامه تقریبا ۷ دقیقه زمان می پیروزی ، بدین ترتیب هیچ بهانه ای به جهت در رفتن از زیر ورزش در همین اپلیکیشن نیست. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و طرز به کار گیری از برنامه بدنسازی 4 روزه چربی سوزی دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر