اساسی ترین دلیل اثر گذار بر بها زعفران؛ دسته و مرتبه کیفیت زعفران است. بها زعفران ۴ گرمی بر شالوده جور زعفران، رتبه کیفیت زعفران و گونه بسته بندی آن تعیین می شود. حساس یک گشت و گذار در internet می اقتدار متوجه شد که خیلی از بسته بندی های آلمانی ، جزو زیباترین بسته بندی های دنیا به حساب می آیند. یک‌سری مرز و بوم مطرح اروپایی میباشند که جزو وارد کننده های اصلی زعفران به حساب می آیند. زعفران در گونه های متمایز جور بندی می‌شود که میزان مرغوب بودن و قیمت زعفران در هر گونه متعدد است. همین زعفران در خارج از مملکت به عنوان زعفران کل قرمز رنگ یا این که All-Red شناخته می‌گردد که در اشکال ممتاز، سرقلم و سرریشه نیز گونه بندی میشود. در این دسته زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. بهای زعفران در آلمان عمده بستگی به دسته عمل (فروش بیشتر فروشی یا این که خرده فروشی) و بسته بندی و وجود مجوزهای رسمی در آنجا داراست (قیمت هر گرم بیشتر فروشی از خرده فروشی آن طبیعتا کاهش است). به جهت بسته بندی زعفران در مقادیر اکثر از ۵ گرم به طور معمول از ظروف خاتم به کارگیری میشود. افغانستان از کشورهایی است که توانسته در سالیان آخر تبدیل به رقیبی جدی برای زعفران کشور ایران شود. آلمان از پاراگراف کشورهای عضو اتحایه اروپا می باشد که در سالهای اخیر کارایی کرده که اکثر از قبل به بسته بندی زعفران و فروش بسته بندی شده آن بپردازد. بها زعفران در سال ۹۹ در روزهای اخیر تغییرات چندانی نداشته است. قیمت زعفران مثقالی یکسری است؟ قیمت گل زعفران در سال ۹۸ از ۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومن در مقطع زمانی برداشت محصول متفاوت بوده است. حتی زنانی که افسردگی پس از وضع حمل دارند، می توانند به مدت 6 هفته همین فرآورده را مصرف نمایند تا علامتها افسردگی آنان برطرف شود. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم قیمت زعفران 27 آبان 1400 بدست آورید به تارنما ما مراجعه قیمت زعفران صادراتی قائنات کنید.

ایندکسر