نماینده انحصاری، فروش وخدمات پس ازفروش دستگاه های ایکس بادی اکتیو درایران اهمیت بالاترین تکنولوژی روز عالم وبامعرفی سیستم پیشرفته ems plus. ایکس بادی یک تحریککننده الکتریکی ماهیچه است که به اختصار EMS خوانده میگردد و در واقع لباسی میباشد که دارای پوشیدن آن تمام ماهیچهها اصلی نیز گزینه هدف قرار میگیرند. یک لباس کامل را خیال نمایید که قدرت EMS را به عضله‌ها اصلیتان به طور همزمان اعمال میکنند؛ در حالی که در زمانی کوتاه، مثلاً 20 دقیقه نرمش میکنید، ایکس بادی عملکرد شما را تشدید میکند. تکنولوژی کمربندهای شکمی الکترونیکی بر شالوده یک نسخه کوچکتر از EMS است، در اورجینال کارایی یکسانی دارند ضمن این‌که شما می توانید در حالی که لباس پوشیده اید از کمربندها به کار گیری کنید. EMS تکنولوژی تازهای نیست؛ فیزیوتراپیستها سالهاست برای توانبخشی عضله‌ها از آن به کارگیری رژیم ایکس بادی میکنند. تکنولوژی بکار رفته در همین سیستم سبب می شود تا حین انجام ورزش ایکس بادی بخش زیاد وسیعی از ماهیچه های تن به طور هم زمان آغاز به فعالیت کنند. این برای شما حس عجیبی به دنبال خواهد داشت چون شما هیچ کاری انجام نمی بدهید البته عضلاتتان در درحال حاضر انقباض هستند. ایکس بادی از جلیقههایی در کنار دستگاه به کار گیری می‌کند که به جلیقه های Xbody دارای اسمو رسم هستند. تحقیقات در زمینهEMS نشان داد که همین کار علاوه بر توانبخشی باعث به ارتقا قابل توجهی از استقامت، بنیه و تناسب اندام ورزشکاران می شود. به عبارتی طور که اشاره شد افراد متمایز در مشاغل متفاوت همچون تناسب اندام و زیبایی تا طبابت از ایکس بادی به کار گیری می کنند که متناسب حساس وضعیت مشغول انجام فعالیت با گونه های اساسی سیم یا بی سیم آن می شوند. پس اگر تمرینات خویش به رخ منظم یا متداول انجام ندهید، عضله‌ها به وضعیت اول خویش باز میگردند. تمرینات ایکس بادی به طور معمول در جلسات ۲۰ دقیقهای انجام میشود. غالبا عدم رشد ماهیچه ها به دلیل نبود رابطه خوب با مغز بوده که کار کشته نمی باشند آن ها را فعال نمایند. این ورزش موجب تقویت هماهنگی میان عصب و ماهیچه می شود که سرانجام آن تقویت و بهبود راندمان عضلات گشته و موجب صدمه پذیری کمینه هنگام اجرای نرمشهای ایکس بادی در دوران پریود سنگین خواهد بود.

ایندکسر