انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

در انتخاب روزنه بایستی به بعد ها آن و مقدار جریان اعتنا داشته باشیم. درصورتیکه هوای آیتم تغذیه روزنه کولر تنها از یک دهانه خارج می گردد نیازی به تعبیه دمپر در قسمت پشت همین دریچه کولر نیست.ولی اگر قرار باشد هوای عبوری از داکت کولر به یک‌سری فضای متفاوت هوارسانی نماید می بایست از روزنه کولر مجهز به دمپر استفاده نمود تا در روزگار هایی که یک محفظه فاقد کاربری می باشد بتوان معبر دریچه کولر را مسدود نمود.دریچه کولر چهار طرفه از هر متریالی ساخته شود برای تناسب نمای آن اهمیت محیطی که در آنجا تعبیه می شود ،آنرا اهمیت رنگ مناسب پوشش داد.کیفیت و نوع رنگ در متاع فلزی از گزاره آلومینیوم و ورق آهن از جور کوره ای الکتروستاتیک بوده و در مدل چوبی از رنگ پلی استر و پلی اورتان استفاده می گردد. روزنه بایستی به نوع ای طراحی و کارگزاری و تهیه و تنظیم گردد که جریان هوایی که به اتاق وارد می شود به نحوه ای باشد که موجب سلب آسایش افراد نشود. یک محل نصب روزنه تامین هوا نمای ساختمان است. در واقع زمانی که از یک سیستم هواساز کلام می شود بخش های متمایز مد نظر می باشد ولی قسمت آخری آن یعنی روزنه هوا نو یکی از از مهمترین قسمت ها به شمار می رود. در صورتی که هواکش یا هر سیستم هوارسان دیگری نیاز به دریچه هوا در سقف داشته باشد می قدرت از روزنه هوا در سقف به کار گیری کرد که در رنگ ها و کل های مختلفی تولید می دریچه خطی هوا شود. سیستم های تهویه هوا با بخش های متمایز هستند که در کنار یکدیگر بضاعت توزیع و انتقال جریان هوا را خواهند داشت. اکثر زمان ها به رخ چهار گوش می باشد که کلیدی دمپر و فارغ از دمپر است. پزشک معالج هم چنین به ریه ها گوش می دهد تا متوجه هر دسته گرفتگی در ریه ها و یا تجمع مایع در ریه ها شود. فشار خون ریوی، که کلیدی افزایش فشار در سرخرگ های حمل کننده خون از قلب به ریه همپا میباشد و منجر می شود قلب به دریچه کانکور لطف کار نکند.

حتما بخوانید:
نحوه نمایش اسباب بازی لایک حرفه