به همین ترتیب طفل فارغ از تفسیر ، کار شما را تکرار خواهد کرد و آن‌گاه اصلی تکرار به شیوه ای درست او را به سمت مورد حیث جهت دهی می نمایید. بهترین نحوه تدریس ، سوق دادن غیر مستقیم کودکان به سوی تدریس های واجب می باشد چون تدریس مستقیم طفل را دلزده می کند. اسباب بازی ها نباید کودک را به سوی خشونت و تکرار رفتارهای خشن سوق دهد. تولید حس کنجکاوی نخستین ویژگی هر اسباب بازی است، لوازم بازی خوب نباید تکراری باشد ، به طور نمونه قطعات متعدد یک خودرو مانند چرخ ها ، فرمان ، هر یک بایستی ذهن طفل را به سوی تحلیل و بعد از آن طرز اتصال آن مهم بخش های دیگر متوجه کند. اصلی بازی کردن برای کودکان، مثل اهمیت کارکردن برای بزرگسالان است. همین ماکت ها به طور کامل فلزی هستند و چیزی به اسم ماکت پلاستیکی اتومبیل وجود ندارد ، براین اساس استعمال از لفظ ماکت خودرو به خودی خویش کفایت می کند و همانطور که از اسمش پیداست قابل حرکت و در اختیار گرفتن از رویه دور نبوده و دارای موتور و نیرو محرکه ای مثل گونه های باتری ها نمی باشد. به این مضمون‌ که در در مقابل خرید کردن خودکار رنگی ، مکتوب ، توپ بقیه لوازم بازی هایی را که باعث تحرک طفل می شود، فراموش نکنید . كودک در جريان بازی رویش فكری، عاطفی و جسمی و اجتماعی میيابد زیرا بازی راهی به جهت ابراز و نشان دادن احساسات میباشد و منجر تخلیه فشار و استرسهای عصبی بچه میشود. اسباب بازی های کودکان پیش دبستانی می بایست آن ها را به جهت ورود به اسباب بازی کارتون جت پستچی مدرسه فراهم کند. به این ترتیب نوپا مهارت های اولیه را پیش از ورود به مدرسه می آموزد. رفتارهایی زیرا نوشتن خاطرات روزمره ، طومار ، مطالعه کتاب والدین ، در حضور کودکان وی را به همین رفتارها اهمیت کرده و به جهت تقلید از آنها کاغذ ، قلم ،دفتر، اتومات رنگی ،کتاب خواهش می کند. بلکه به جهت کار کودکانی که ذهن چندان پویا و خلاقی هم ندارند نیز پیشنهاد می شود چون ذهن همین کودکان را نیز برای فعالیت تحریک می کند.

ایندکسر