اتی مدن کماکان به افزایش ایجاد بور و محصولات آن وانجام آزمایش بر بر روی بور و محصولات بور اهمیت فناوری های پیشرفته , اسید بوریک در صنعت طبق اصلی استاندار های در بین المللی کیفیت ادامه می دهد . به عنوان مثال به جهت ایجاد حرفه فرنگی و حفظ خوبتر اشکال گوشت به جای اسید بوریک می توان از فسفات ها استفاده کرد که طعم و بافت همین محصولات غذایی را نیز بهبود می بخشد. از همین اسید همینطور در کشاورزی ، ایجاد حشره کش ها ، در صنعت جواهرسازی ، ایجاد کاشی و سرامیک ، داروی گند زدا و ضدعفونی کننده برای سوختگی یا این که برش های سطحی هم استعمال می شود. اسید بوریک یک حافظ شیمیایی است که در صنایع غذایی برای جلوگیری از تغییر‌و تحول و تخریب فراورده های غذایی به وسیله میکروارگانیسم ها به منظور ارتقا میزان مرغوب بودن مورد به کار گیری قرار می گیرد. اسید بوریک به صورت بلورهای پودری سفید رنگ شکری مانند هست . بوریک اسید ساخت کشور ترکیه می باشد که از نظر کیفیت فوق العاده میباشد.شرکت تولید کننده رخنه اسید بوریک شرکت ایتی معدن ایتی بانک میباشد. اسید بوریک در مطالعات بیولوژی مولکولی، تخلیص DNA و RNA، بافرهای بیولوژیکی و معرفهای بیولوژی مولکولی استفاده میشود. قرن ها پیش، هومبرگ به جهت او‌لین بار BA را از بوراکس مهم استفاده از اسیدهای معدنی به دست آورد. بوراکس متبلور بدون آب، از آب شعف دریاچه سیرلس تهیه میشود. اسید بوریک به تیتر مواد نگهدارنده و گندزدا در مخلوطهای شیشه و کوزهگری، در صنعت دباغی بورای پشمگیری پوست اساسی تشکیل محلول بوراتهای کلسیم در آب، و به تیتر گذاز آور در لحیم کاری و لحیم کاری سخت به کار بورده میشود. این لیست شامل معتبرترین خریداران و فروشندگان اسید بوریک در بازار مواد شیمیایی است. از اسید بوریک و نمک های سدیم آن می اقتدار به جهت در دست گرفتن طیف گسترده ای از آفات استفاده کرد که شامل حشرات، عنکبوت ها، کنه ها، جلبک ها، کپک ها، قارچ ها و علف های هرز است. اسید بوریک ترکیب حیاتی بازدارنده های آتش بر پایه بورات است که به جهت کاهش سرعت سوختن مواد استفاده می شود. همینطور اسید بوریک ( Boric acid ) در یک محلول فراوان رقیق شده به عنوان محلول شستشوی چشم به کارگیری می شود. از آن به عنوان سوسک کش به کار گیری می شود و در اکثری از محصولات مصرفی و صنعتی دیگر بکار برده می شود.

ایندکسر