اروزیل 200 یک سیلیکا فوم آبدوست اصلی مرحله ویژه 200 متر مربع بر گرم است. فیومد سیلیکا، سیلیکا فوم، سیلیس پیروژنیک و یا فوزیل اساسی اسم انگلیسی Fumed Silica و با نام تجاری اروزیل 200 شناخته می شود. اروزیل به عبارتی سیلیس اساسی اسم علمی فوم سیلیس مشهور هست همین محصول چگالی و حجم بالا بوده که حیاتی اضاف شدن مواد آیتم لحاظ غلظت و موقعیت چسبندگی می شود . از جمله مهمترین خاصیت این ماده اثر غلظت دهندگی به مایعات می باشد که موجب ایجاد خواص ضد شره و تیکسوتروپیک میشود. این مخلوط هم مانند سیلیکا ژل، به عنوان یک خشک کننده کار می کند. طولانی تر نمودن فوم سیلیکا در طول سطح پراکندگی سبب ساز بهبود کارایی پیگمانتاسیون در روکش زنی خواهد شد. همین محصول، به تیتر یک ماده سرطانزا به وسیله فهرست نشده است، البته به ادله ظرأفت و نازکی، به راحتی می تواند در هوا منتقل شود و آن را به خطر استنشاق تبدیل مینماید که می تواند سبب ساز تحریک شود. به ادله ظرافت و نازکی، ایروزیل به راحتی می تواند در هوا منتقل شود و آن را به یک خطر استنشاق پذیر تبدیل می کند که می تواند سبب ساز تحریک ریه و مجاری تنفسی شود ولی برخلاف گرد و غبار مواد معدنی مثل کوارتز و کریستوبالیت، هیچ شکی مبنی بر ساخت بیماری های ریوی (سیلیکوزیس) برای محصولات آمورف وجود ندارد. اهمیت افزودن اروزیل، توزیع مواد یکنواختتر و مانع تهنشین شدن مواد میشود. این ماده معدنی مهم توجه به کاربرد و ویژگیهایی که دارد، به جهت اکثری از صنعت های شیمیایی و پالایشگاهها به کار گیری میشود. صنایع آیتم استعمال نهایی، مثل ساختمان و ایجاد و ساز، ماشین و حمل و نقل، پایین تاثیر این تمامی گیری قرار گرفتند. از طرفی دیگر ادغام نمودن همین فرآورده با یک سری از افرونههای دیگر، منجر میشوند ماده گزینه نظر موقعیت ژلهای به خود بگیرد؛ به خصوص در حمل و نقل محصولات و بستهبندی آنها. در همین وضعیت فوم سیلیکا از ابتدا حساس غلظت گزینه نیاز وارد ادغام می شود. کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به طور قابل ملاحظه ای بر دیسپرس شدن اروزیل فروش آن تأثیر دارد. زمان به کار گیری از روش غوطه وری یا این که افشانه ای به علت اثر ژل گرایی بهترین پوشانندگی حاشیه ها به دست می آید. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت تولید اروزیل در ایران.

ایندکسر