استفاده از رزین های تبادل یونی نیز روشی مطلوب است که فقط هزینه بیش تر آن هزینه تجهیزات است. آب خام، حاوی نمک های معدنی و املاحی بوده که حساس عبور از غشا ممبران، بر روی گوشه و کنار غشا رسوب می کند. گروه دیگری از مواد ضد رسوب که PH آن‌ها در مقطع 5 تا 6 می باشد، به رخ خنثی کار نموده و می قدرت با ممبران های متمایز از آن‌ها استعمال نمود. همینطور شیوه جذابی برایم مقایسه آنتی اسکالانتهای برندهای متعدد قبل از به کارگیری ارائه دادهایم که بتوانید اثر گذاری عملکرد هر برند و دوز آن را به راحتی انتخاب کنید. همینطور مهم افزایش میزان TDS حلالیت نمک های اندک محلول ارتقا می یابد. رسوب گذاری نمک های کم حلالیت بر روی مرحله ممبران موجب تولید پدیده اسکالینگ می شود.بنابر این بدون به کارگیری از مواد ضد رسوبی به نامآنتی اسکالانت ها، ممبران های ROبه عامل رسوب گذاری موادی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرونتیوم در گیر گرفتگی و رسوب شده و به مرور زمان کارایی خود را به طور تمام از دست می دهند. پديده scaling به علت وجود نمک هاي محلول در آب ورودي به سيستم هاي تصفيه آب به روش اسمز معکوس و ايجاد گرفتگي و رسوب در دریچه هاي ميکروني پلي آميد ممبران هاي اسمز معکوس به وجود ميآيد. همچنین ارتقا pH اثر نامطلوبی بر کارایی سیستم اسمز معکوس داشته و راندمان سیستم را کمتر می دهد. نتیجه های طرح: نتیجه های نشان بخشید که استفاده از آنتی اسکالانت ها منجر افزایش راندمان تصفیه دارای استعمال از سیستم اسمزمعکوس شده و اساسی ارتقا طول عمر غشاء و جلوگیری از تولید رسوب روی غشاء اسمز معکوس، زمانه استعمال از همین سیستم را ارتقاء می دهد. به همین معنی که آنتی اسکالانتها با پراکنده سازی املاحی که باعث ایجاد رسوب در فیلتر ممبران می شود تا آن‌گاه از کار فیلتراسیون ، مانع از تشکیل رسوبات می شوند. این ترکیبات محصولات نسبتا ارزانی میباشند که هزینه بیشتر ای نیز ندارد. در شکل بلعیدن این ترکیب، از تناول کردن هر دسته شیر و یا ترکیبات الکلی دوری کنید. این ترکیبات کلیدی گازهای خورنده و سمی هستند. آنتی اسکالانت DEQUEST یک آنتی اسکالانت استاندارد بوده و همه مدل های آن اهمیت مدرک استاندارد ANSI/NSF 60 می باشد. از همین رو استفاده از یک رسوب زدا مانند آنتی اسکالانت در کنار به کارگیری از هر گونه دستگاه تصفیه آب و دستگاه آب شیرین کن، امری اجتناب ناپذیر می باشد. هگزامتافسفات سدیم ، یک ماده انتی اسکالانت آلی است که به طور معمول گزینه استفاده قرار می گرفته هست . در صورتی که در معرض حرارت قرار گیرد، محصولاتی همچون دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، اکسید فسفرها، هیدروژن کلرید و اکسید سدیم تولید می شوند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد بهترین برند آنتی اسکالانت لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر