از همین رو ، همین ماده در محفظه خنک و بدون‌نور نگهداری می شود. 8. انبارش : انقطاع از مواد قابل اشتعال و مواد احیاء کننده غذا ، علوفه ، بازهای قادر ، در محل خنک ، بدون‌نور نگهداری کنید ، در محلی دارای تهویه حفظ کنید . هیدروژن پراکسید دارای وزن مولکولی یه خرده است؛ به این ترتیب یک ماده اکسید کننده کارآمدتر از پرمنگنات پتاسیم یا این که دی کرومات است. استنشاق همین محلول موجب ساخت برونشیت یار اهمیت سرفه شود و هم ایجاد خلط در ریه و تنگی نفس از دیگر عوارض آن می باشد. این محلول اصلی خاصیت شیمیایی و فیزیکی خاصی می باشد و بسته به خلوص آن که معمولاْ فی مابین 30٪ تا 70٪ است در صنایع متفاوت کابردهای فراوانی دارد. آب اکسیژنه را به اسم پرواکسید هیدروژن (Hydrogen Peroxide) نیز می شناسند. پرواکسید ترکیبی از اکسیژن و اکسیژن تک پیوندی می باشد. سنتز مستقیم دشوار است، زیرا واکنش ترمودینامیکی هیدروژن با اکسیژن به ساخت آب امداد می کند. 7. بلع و گوارش : دهن را بشویید ، مریض را وادار به استفراغ نکنید ، به پزشک مراجعه نمایید . 5. تماس پوستی : در آغاز پوست را کلیدی آب زیاد بشویید سپس لباسهای کثیف را از بدن درآورید و پوست را دوباره بشویید ، به پزشک مراجعه کنید . مهم همین کار، فعالیت تخریب پراکسید هیدروژن سرعت بالا تر شده و زودتر به آب و اکسیژن تبدیل می گردد. فرمول شیمیایی آب اکسیژنه H2O2 می باشد و یک مولکول آب میباشد که یک اتم مازاد اکسیژن دارد. یکی از از کلیدی ترین موردها استفاده از ترکیب آب اکسیژنه، به کار گیری از آن به عنوان آب اکسیژنه و آب ژاول یکی هستند یک کاتالیزور است. آب اکسیژنه یا این که به عبارتی پرواکسید هیدروژن محلولی هست که از ادغام دو اتم اکسیژن با یکدیگر ساخت می شود که ولی این لینک به راحتی و در وضعیت طبیعی شکل نمی دهد و آب اکسیژنه را باید تحت موقعیت خاصی ایجاد شود. آب اکسیژنه در واقع ساده ترین پرواکسید می باشد. در صورتی که بخواهیم تخریب و جزء‌جزء‌کردن ی آب اکسیژنه را پرسرعت کنیم می توانیم به آن گرد برخی فلزات را بیافزایم. گریدهای تجاری از %۷۰ تا %۹۸ هم موجود است، البته به دلیل فعال بودن بیش از حد، محلولهای بیش از %۶۸ پراکسید هیدروژن، تماما به بخار و اکسیژن تبدیل میشود. آب اکسیژنه در واقع ترکیبی می باشد که در اثر ادغام دو اتم اکسیژن به همدیگر تولید می شود. آب اکسیژنه نیز می تواند به تیتر دهان شویه استفاده شود.دهان خویش را به مدت نیم دقیقه در هفته اهمیت آن تمیز کنید.اما باز هم زیاده بر روی نکنید و از کشتن باکتری های موءثر خودداری نکنید. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت آب اکسیژنه و کرونا.

ایندکسر